Archiwum szkoleń Premium

 

Szanowni Państwo,

w dniach 26-28 stycznia 2020 roku w Sandomierzu odbyło się szkolenie Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego, w tym najnowsze zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkolenie Premium

w dniach 15-17 stycznia 2020 roku w Szczyrku odbyło się szkolenie: Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM

w dniach 12-14 stycznia 2020 roku odbyło się szkolenie w Zakopanym nt: Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium

w dniach 27-29 listopada 2019 r. w Sopocie odbyło się szkolenie Kierowanie zespołem – trening kompetencji menedżerskich. Szkolenie Premium

w dniach 27-29 listopada 2019 r. w Gdańsku odbyło się szkolenie nt.: Nowy system kształcenia doktorantów. Vademecum administracyjnej obsługi doktorantów – od kandydata do absolwenta w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkolenie Premium

w dniach 20-22 listopada 2019 r. w Gdańsku odbyło się szkolenie Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich w świetle ustawy 2.0. Szkolenie Premium

w dniach 17-19 listopada 2019 r. w Zakopanym odbyło się szkolenie Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo dokumentować i prowadzić teczkę akt osobowych studenta i sprawy studenckie w świetle zmian ustawy 2.0 oraz najnowsze zmiany rozporządzenia w sprawie studiów. Szkolenie Premium

w dniach 23-25 października 2019 r. w Zakopanym odbyło się szkolenie Studia i sprawy studenckie w świetle najnowszych zmian ustawy 2.0 i aktów wykonawczych. Szkolenie Premium

w dniach 13-15 października 2019 r. w Sandomierzu odbyło się szkolenie Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium

w dniach 25-27 września 2019 r. w Karpaczu odbyło się szkolenie Zatrudnianie nauczycieli akademickich i czas pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0) Prowadzenie akt osobowych pracowników i nowe obowiązki uczelni wobec pracowników – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

zatrudnianie_karpacz

w dniach 11-13 września 2019 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się szkolenie Budowanie autorytetu kierownika zespołu poprzez efektywną komunikację z podwładnymi w trudnych sytuacjach. Szkolenie Premium.

w dniach 9-11 czerwca 2019 r. w Jastrzębiej Górze odbyło się szkolenie Zmiany w zasadach przyznawania świadczeń pomocy materialnej w szkołach wyższych wprowadzone nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0), w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stypendialnych. Szkolenie Premium

premium_jastrz_styp kopia

w dniach 9-11 czerwca 2019 r. w Szczawnicy odbyło się szkolenie Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium

premium_szczawnica_cudz

w dniach 3-5 czerwca 2019 r. w Zakopanem odbyło się szkolenie Procedura administracyjna w uczelni: sprawy studenckie, sprawy doktoranckie, upoważnienia administracyjne. Szkolenie Premium

premium_zakopane_kpa

w dniach 26-28 maja 2019 r. w Karpaczu odbyło się szkolenie Nowy system kształcenia doktorantów. Vademecum administracyjnej obsługi doktorantów – od kandydata do absolwenta w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkolenie Premium

premium_karpacz_cudz

w dniach 12-14 maja 2019 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się szkolenie Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo dokumentować i prowadzić teczkę akt osobowych studenta i sprawy studenckie w świetle najnowszych zmian ustawy 2.0 Szkolenie Premium

premium_kazimierz_dokt

w dniach 27-29 marca 2019 r. w Zakopanem odbyło się szkolenie Zatrudnianie nauczycieli akademickich i czas pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0) Prowadzenie akt osobowych pracowników i nowe obowiązki uczelni wobec pracowników – zmiany od 1 stycznia 2019 r. Szkolenie Premium

premium_zakopane_kpa

w dniach 3-5 marca 2019 r. w Karpaczu odbyło się szkolenie Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w kontekście najnowszych zmian w ustawie 2.0. Szkolenie Premium

premium_karpacz_cudz

w dniach 16-18 stycznia 2019 r. w Szczyrku odbyło się  szkolenie Zmiany w zasadach przyznawania świadczeń pomocy materialnej w szkołach wyższych wprowadzone nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0), w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stypendialnych. Szkolenie Premium

premium_zima_styp kopia

 w dniach 13-15 stycznia 2019 r. w Zakopanem odbyło się szkolenie Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium
13-15 stycznia 2019 r., Zakopane
zakopane_20152

w dniach 9-11 grudnia 2018 r. w Krakowie odbyło się szkolenie Coaching jako metoda efektywnego zarządzania zespołem. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM

krakow_2015

 

w dniach 8-10 lipca 2018 r., w Łodzi odbyło się szkolenie Przygotowanie zespołu do poważnej zmiany organizacyjnej w obliczu ustawy 2.0 Szkolenie Premium dla kierowników zespołów – CEM

premium_lodz

w dniach 10-12 czerwca 2018 r., w Jastrzębiej Górze odbyło się szkolenie Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium 

premium_jastrzębia_delegowanie2

w dniach 10-12 czerwca 2018 r., w Jastrzębiej Górze odbyło się szkolenie Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM

premium_jastrzębia_delegowanie2

w dniach 18-20 kwietnia 2018 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się szkolenie Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich – zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku. Szkolenie Premium

premium_kazimierz_kpa

w dniach 18-20 marca 2018 r., w Wieliczce odbyło się szkolenie Ocena okresowa pracowników. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM

premium_wieliczka_ocena

w dniach 24-26 stycznia 2018 r w Zakopanem odbyło się szkolenie: Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich – zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku. 

premium_zakopane_stdr

w dniach 21-23 stycznia 2018 r. w Szczyrku odbyło się szkolenie Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium

szczyrk

w dniach 10-12 stycznia 2018 r w Wiśle odbyło się szkolenie Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym ustalanie dochodu rodziny studenta i doktoranta. Szkolenie Premium

2018_Wisla

w dniach 10-12 grudnia 2017 r. w Toruniu odbyło się szkolenie: Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM

Torun_2017_Delegowanie

w dniach 26-28 listopada 2017 r. w Sopocie odbyło się szkolenie: Budowanie autorytetu kierownika zespołu poprzez efektywną komunikację z podwładnymi w trudnych sytuacjach. Szkolenie Premium

sopot_BJL_2015

w dniach 19-21 listopada 2017 r., we Wrocławiu odbyło się szkolenie nt.: Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo prowadzić teczkę akt osobowych studenta oraz sprawy studenckie w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych. Szkolenie Premium

premium_wroc_vademecum

w dniach 8-10 listopada 2017 roku w urokliwym Sopocie odbyło się szkolenie dotyczące Stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich – zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku. Szkolenie Premium

sopot_przewody

W dniach 22-24 października 2017 r. w Zakopanym odbyło się szkolenie na temat:

Doktoranci w polskich uczelniach. Vademecum administracyjnej obsługi doktorantów – od kandydata do absolwenta. Szkolenia Premium
premium_zakopane_stdr

W dniach 15-17 października 2017 r. w Wieliczce odbyło się szkolenie z zakresu:

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium
premium_wieliczka_cudz

Szanowni Państwo,
w dniach 11-12-13 października odbyła się kolejna edycja szkolenia dot. rekrutacji i obsługi studenta zagranicznego w polskich uczelniach:

Cudzoziemcy w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów – przepisy, praktyka, problemy. Szkolenie Premium.

krakow_2015_cudzoz_pazdz

Szanowni Klienci,
gorąco zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu, z cyklu Certyfikat Efektywnego Menedżera, nt.:

Zarządzanie zmianą w zespole i organizacji.
Szkolenie Premium dla kierowników zespołów uczelni.
NOWOŚĆ!
25-26-27 października 2015 r., Hotel Logos w Krakowie

krakow_2015

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia, w zakresie:

Przewody doktorskie w świetle nowych regulacji prawnych.
Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim.
4-5-6 listopada 2015 r., Sopot
PDF

sopot_przewody

Szanowni Klienci,
zapraszamy do udziału w Szkoleniu Premium, które zostało zaprojektowane specjalnie na Państwa życzenie, w zakresie:

Uprawnienia jednostki uczelni do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego i tytułu naukowego. NOWOŚĆ!
22-23-24 listopada 2015 r., Hotel Patio we Wrocławiu
PDF

wroclaw_kiebala_2015

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Szkoleniu Premium dla pracowników dziekanatów, sekretariatów i biur uczelni, w zakresie:

Trening kompetencji osobistych,
czyli jak efektywnie zarządzać własną pracą i profesjonalnie obsługiwać klientów.
Szkolenie Premium dla pracowników dziekanatów i biur szkół wyższych.
15-16-17 listopada 2015 r., Sopot
sopot_BJL_2015

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia dot. dokumentowania przebiegu studiów wraz z omówieniem zmian w tym zakresie proponowanych przez MNiSW, nt:

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta,
czyli jak prawidłowo prowadzić dokumentację studencką – aspekty prawne i praktyczne.
15-16-17 listopada 2015 r., Kraków
Vademecum_Krk_2015_11

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia dot. rekrutacji i obsługi studenta zagranicznego w polskich uczelniach:

Cudzoziemcy w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów – przepisy, praktyka, problemy. Szkolenie Premium.
22-23-24 listopada 2015 r., Hotel Patio we Wrocławiu
wroclaw_2015_11_cudz

Zapraszamy Państwa do udziału w nowym szkoleniu, które wchodzi w skład cyklu Certyfikat Efektywnego Menedżera na temat:

Ocena okresowa pracowników. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM.
2-3-4 grudnia 2015 r., Hotel Boss w Warszawie-Miedzeszyn
Wawa_ocena_2015

Szanowni Klienci,
zapraszamy do udziału w nowym Szkoleniu Premium, w zakresie:

Funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim.
6-7-8 grudnia 2015 r., Hotel Gotyk w Toruniu
torun_2015_niepelnospr

Drodzy Klienci,
zapraszamy Państwa do udziału w Szkoleniu Premium, które wchodzi w skład cyklu Certyfikat Efektywnego Menedżera na temat:

Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w sytuacjach zawodowych
10-11-12 stycznia 2016 r., Hotel Wersal w Zakopanem

zakopane_2015

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.