Stypendia i sprawy studenckie

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniach w zakresie przyznawania świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów. W związku z planami Ministerstwa w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących pomocy materialnej na uczelniach, zmianach w k.p.a. wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz ostatnich orzeczeniach sądów administracyjnych przyznawanie stypendiów w roku akademickim 2021/22 może znacząco odbiegać od dotychczasowego modelu. 

Najbliższe szkolenia:

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian, z uwzględnieniem wymogów formalnych i aspektów praktycznych
20-21 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Sposób wyliczania dochodu do stypendium socjalnego studenta
22 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w uczelni z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych
23-24 września 2021 r. szkolenie online – rejestracja

System świadczeń dla studentów po wejściu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
11 października 2021 r. szkolenie online – rejestracja

Wydawanie decyzji w sprawach stypendialnych w roku akademickim 2021/22
15 października 2021 r. szkolenie online – rejestracja