Stypendia i sprawy studenckie

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniach w zakresie przyznawania świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów. W związku z planami Ministerstwa w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących pomocy materialnej na uczelniach, zmianach w k.p.a. wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz ostatnich orzeczeniach sądów administracyjnych przyznawanie stypendiów w roku akademickim 2021/22 może znacząco odbiegać od dotychczasowego modelu. 

Najbliższe szkolenia:

System świadczeń stypendialnych dla studentów z uwzględnieniem zmian w roku akademickim 2021/22
19 stycznia 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Warunki prowadzenia studiów i programy studiów w świetle ostatnich zmian 
21 stycznia 2022 r. szkolenie online – rejestracja 

Przyznawanie stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów w drugim semestrze roku akademickiego 2021/22
28 stycznia 2022 r. szkolenie online – rejestracja 

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich w świetle najnowszych zmian
25 lutego 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa – praktyczne aspekty prowadzenia nadzwyczajnych postępowań administracyjnych
8 i 16 marca 2022 r. szkolenie online – rejestracja 

Sposób wyliczania dochodu do stypendium socjalnego studenta
18 marca 2022 r. szkolenie online – rejestracja

Dyplomy ukończenia studiów wyższych i suplementy do dyplomów w świetle najnowszych zmian, z uwzględnieniem wymogów formalnych i aspektów praktycznych
21 marca 2022 r. szkolenie online – rejestracja 

Wydawanie decyzji w sprawach stypendialnych w roku akademickim 2021/22
nowy termin wkrótce!

Skreślenie z listy studentów w świetle najnowszych zmian – prawo o praktyka
nowy termin wkrótce!

Postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji – zasady prowadzenia odformalizowanych postępowań administracyjnych
nowy termin wkrótce!

Teczka akt osobowych studenta i elektroniczny obieg dokumentacji związanej z przebiegiem studiów
nowy termin wkrótce!