Szkolenia Premium

Szanowni Państwo,
gorąco zachęcamy do udziału w szkoleniach Premium. Szkolenia Premium charakteryzują się tym, że to my organizujemy Państwu potrzebne noclegi w wygodnych hotelach, pełne wyżywienie oparte o regionalną kuchnię oraz czas wolny. Biorąc udział w szkoleniach Premium otrzymacie Państwo nie tylko ogromny zasób solidnej wiedzy z interesującego tematu, ale również „garść” miłych wspomnień.

Szkolenia Premium są często formą uznania, wyróżnienia i nagrody dla pracowników przez swoich przełożonych. Zapraszamy na szkolenia dające Państwu możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy z konkretnego zakresu a także możliwość poznania pięknych i interesujących miejsc w Polsce.

Zapraszamy na najbliższe szkolenia:

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
w kontekście najnowszych zmian w ustawie 2.0 Szkolenie Premium

3-5 marca 2019 r., Karpacz

premium_karpacz_styp


Zatrudnianie nauczycieli akademickich i czas pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0) Prowadzenie akt osobowych pracowników i nowe obowiązki uczelni wobec pracowników – zmiany od 1 stycznia 2019 r. Szkolenie Premium
27-29 marca 2019 r., Zakopanepremium_zakopane_spr.prac

Zasady gospodarki finansowej uczelni w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkolenie Premium
15-17 kwietnia 2019 r., Szczyrk

premium_szczyrk_finanse

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo dokumentować i prowadzić teczkę akt osobowych studenta i sprawy studenckie w świetle najnowszych zmian ustawy 2.0 Szkolenie Premium
12-14 maja 2019 r., Kazimierz Dolny

premium_kazimierz_dokt

Cudzoziemcy na studiach doktoranckich oraz postępowanie administracyjne dotyczące studiów doktoranckich. Stan prawny obecny i po wejściu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0). Szkolenie Premium
26-28 maja 2019 r., Karpacz

premium_karpacz_cudz

Etyczne wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją w sytuacjach zawodowych. Szkolenie Premium. CEM
26-28 maja 2019 r., Kazimierz Dolny

premium_kazimierz_antymanipulacja

Procedura administracyjna w uczelni: sprawy studenckie, sprawy doktoranckie, upoważnienia administracyjne. Szkolenie Premium
3-5 czerwca 2019 r., Zakopane

premium_zakopane_kpa

 

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium
9-11 czerwca 2019 r., Szczawnica

premium_szczawnica_cudz

Zmiany w zasadach przyznawania świadczeń pomocy materialnej w szkołach wyższych wprowadzone nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0), w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stypendialnych. Szkolenie Premium
9-11 czerwca 2019 r, Jastrzębia Góra

premium_jastrz_styp kopia

Negocjacje w praktyce uczelni. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM
26-28 czerwca 2019 r., Toruń

premium_torun_negoc


 

 

Archiwum szkoleń Premium