Szkolenia Premium

Szanowni Państwo,
gorąco zachęcamy do udziału w szkoleniach Premium. Szkolenia Premium charakteryzują się tym, że to my organizujemy Państwu potrzebne noclegi w wygodnych hotelach, pełne wyżywienie oparte o regionalną kuchnię oraz czas wolny. Biorąc udział w szkoleniach Premium otrzymacie Państwo nie tylko ogromny zasób solidnej wiedzy z interesującego tematu, ale również „garść” miłych wspomnień.

Szkolenia Premium są często formą uznania, wyróżnienia i nagrody dla pracowników przez swoich przełożonych. Zapraszamy na szkolenia dające Państwu możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy z konkretnego zakresu a także możliwość poznania pięknych i interesujących miejsc w Polsce.

Zapraszamy na najbliższe szkolenia:

gdansk_cudz.

Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium
17-19 maja 2020 r., Gdańsk

kazimierz_styp

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
w kontekście najnowszych zmian w ustawie 2.0. Szkolenie Premium

20-22 maja 2020, Kazimierz Dolny

lublin_antym.

Etyczne wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją w sytuacjach zawodowych.
Szkolenie Premium. CEM
24-26 maja 2020 r., Lublin

zatrudnianie_karpacz

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, w świetle najnowszych zmian, z uwzględnieniem wymogów formalnych i aspektów praktycznych
7-9 czerwca 2020 r., Karpacz

szczyrk_dokt

Nowy system kształcenia doktorantów. Vademecum administracyjnej obsługi doktorantów – od kandydata do absolwenta w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkolenie Premium
8-10 czerwca 2020 r., Szczyrk

szczawnica_studenci

Nowe zasady przyznawania świadczeń dla studentów szkól wyższych wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0), w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stypendialnych. Szkolenie Premium
17-19 czerwca 2020 r., Szczawnica

gdańsk_stres

Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w sytuacjach zawodowych. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM
22-24 czerwca 2020 r., Gdańsk

zakopane_uznawalnosc

Rekrutacja cudzoziemców na studia. Zasady uznawalności zagranicznych dokumentów o wykształceniu oraz ocena ich wiarygodności. Szkolenie Premium
21-23 czerwca 2020 r. Zakopane

prawo_pracy_poznan_3

Zatrudnianie nauczycieli akademickich i czas pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0) Prowadzenie akt osobowych pracowników i nowe obowiązki uczelni wobec pracowników – ostatnie zmiany. Szkolenie Premium
24-26 czerwca 2020 r., Poznań

Archiwum szkoleń Premium