Pomoc materialna w szkołach wyższych – stan obecny i propozycja zmian. Szkolenie Premium

 • UWAGA! 
  Szkolenie uwzględnia rewolucyjne propozycje zmian zawarte w przekazanym do Sejmu 20 marca 2018 r. rządowym projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawie 2.0. Projektowany termin wejścia ustawy w życie to 1 października 2018 r.

  W trakcie szkolenia zostaną omówione także zmiany w sposobie liczenia dochodu studenta obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r. oraz te, które mają wejść w życie 1 października 2018 r.

  W momencie tworzenia planu szkolenia nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jest w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie RP. W przypadku uchwalenia ustawy w terminie poprzedzającym szkolenie, program uwzględni zmiany uchwalone. 

  HARMONOGRAM SZKOLENIA:

  Dzień I (13 czerwca 2018 r.)

  1. Regulaminy wsparcia materialnego studentów na uczelniach wyższych:
   1. zakres przedmiotowy,
   2. spójność z ustawodawstwem,
   3. konieczność zmian zapisów Regulaminów wynikająca z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od roku akademickiego 2016/2017 oraz związane z planowaną zmianą od roku akademickiego 2018/2019 – wprowadzenie do Regulaminu pomocy materialnej obowiązku określenia wysokości świadczeń lub sposobu ich ustalania w Ustawie 2.0,
   4. zasady i sposób wdrażania Regulaminów w życie, w tym porozumienia z Samorządem Studentów/Doktorantów.
  2. Ustawodawstwo dotyczące pomocy materialnej:
   1. zasady ustalania dochodu – ustawa o świadczeniach rodzinnych,
   2. wydawanie decyzji – Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także zmiany dotyczące sposobu wydawania decyzji o przyznaniu stypendium w Ustawie 2.0 ( podpisywanie decyzji),
   3. nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  z 2014 r. najważniejsze zagadnienia, wynikające z dotychczasowych zmian oraz zawarte w projekcie 2.0,
   4. zasady postępowania związane z niedoręczeniem zaświadczenia ośrodka pomocy społecznej,
   5. wprowadzenie powszechnego systemu stypendiów dla doktorantów w Ustawie 2.0 oraz wyłączenie doktorantów z dotychczasowego systemu pomocy materialnej w Ustawie 2.0,
   6. Informacja na temat planowanego objęcia ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym kredytów studenckich.

  Dzień II (14 czerwca 2018 r.)

  1. Wsparcie materialne studentów i doktorantów:
   1. rodzaje świadczeń (świadczenia socjalne, zapomogi, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zwiększone stypendium socjalne), w tym propozycja zmian dotycząca zwiększania stypendium od roku akademickiego 2018/2019,
   2. przepisy dotyczące zapomóg – planowane poszerzenie zakresu przyznawania zapomóg w Ustawie 2.0,
   3. stypendia ministra za wybitne osiągnięcia – nowe zasady po nowelizacji ustawy z 2014 r.,
   4. stypendium rektora dla najlepszych studentów z uwzględnieniem ostatnich zmian, w tym obligatoryjność przyznawania tego stypendium dla niektórych studentów I roku, proponowana w Ustawie 2.0,
   5. zasady wyłaniania grupy najlepszych studentów po nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r.,
   6. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej,
   7. stypendium dla funkcjonariuszy służb publicznych ze zmianami od roku akademickiego 2014/2015 – stan obecny i planowany od roku akademickiego 2018/2019:

    • Odmowa przyznania pomocy materialnej w przypadku osiągania dochodu poniżej progu dochodowego z pomocy społecznej w Ustawie 2.0 – wyjątki od zasady,
    • Ograniczenie do 6 lat łącznego okresu pobierania stypendium przez studenta w Ustawie 2.0.
  2. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń oraz proponowana zmiana wysokości łącznej kwoty świadczeń otrzymywanych przez studenta od roku akademickiego 2018/2019:
   1. ustalanie kryterium dochodowego przez uczelnię,
   2. zmiany kryterium dochodowego od 1 listopada 2016 r.
  3. Zasady ustalania składu rodziny studenta/doktoranta – wskazówki praktyczne:
   1. osoby wliczane/niewliczane do składu rodziny,
   2. sposób dokumentowania składu rodziny,
   3. nowe zasady ustalania składu rodziny studenta po 26 roku życia lub pozostającego w związku małżeńskim lub wychowującego dziecko, w tym kolejne propozycje zmian zawarte w Ustawie 2.0,
   4. nowe zasady uwzględniania studiującego rodzeństwa studenta w związku z poszerzeniem definicji uczelni wyższych,
   5. zasady wyjaśniania składu rodziny – sposoby wzywania studentów/doktorantów i skutki dla wypłaty świadczenia.

  Dzień III (15 czerwca 2018 r.)

  1. Zasady ustalania dochodu studenta/doktoranta i jego rodziny:
   1. zaświadczenia z urzędu skarbowego,
   2. oświadczenia o osiąganych dochodach nieopodatkowanych,
   3. zasady dokumentowania alimentów otrzymywanych oraz płaconych na rzecz innych osób,
   4. dokumentowanie dochodu z gospodarstw rolnych oraz dochodów otrzymywanych poza granicami kraju; zmiana sposobu uwzględniania niektórych rent rolniczych w dochodzie studenta od 5 września 2015 r.,
   5. możliwość zastępowania zaświadczeń oświadczeniami studenta/doktoranta i członków jego rodziny,
   6. ulga na dziecko w dochodzie studenta i jego rodziny wynikająca z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2016 r. – wliczanie zwrotu ulgi przewyższającej podatek do dochodu rodziny,
   7. dochód uzyskany i dochód utracony jako przesłanka weryfikacji przyznanych stypendiów – zasady liczenia dochodu uzyskanego i dochodu utraconego – w tym nowe kategorie dochodu utraconego i uzyskanego od 2016 r.,
   8. zmiana zasad liczenia dochodu uzyskanego i dochodu utraconego w przypadku ponownego osiągania dochodu z tego samego źródła po przerwie, w tym z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy działalności gospodarczej,
   9. dochody studenta/doktoranta niewliczane do określania sytuacji materialnej rodziny z uwzględnieniem zmian dotyczących uwzględniania niektórych stypendiów otrzymywanych przez studenta/doktoranta lub członków jego rodziny,
   10. zasady obliczania dochodu rodziny studenta w świetle tzw. ustawy 500+,
   11. sposób obliczania dochodu studenta w związku z nowym świadczeniem przysługującym na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.,
   12. całkowita zmiana sposobu liczenia dochodu z działalności objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od roku akademickiego 2017/2018,
   13. zmiana w zakresie składanych oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego,
   14. odpowiedzialność prawna za podawanie nieprawdziwych danych – konsekwencje,
   15. zmiany włączania/ wyłączania niektórych dochodów studenta wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych – od 1 stycznia 2015 i od 1 stycznia 2016 r. , w tym możliwy nowy dochód rodziny studenta – świadczenie rodzicielskie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie jako dochód uzyskany i utracony – dokumentowanie tego dochodu.
  2. Podsumowanie i wręczenie Certyfikatów.
 • Zajęcia prowadzi Oliwia Małecka – ekspert z zakresu pomocy materialnej dla studentów i świadczeń socjalnych. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej (współpracując przy tworzeniu aktów prawnych) jak i od strony praktycznej (przy wdrażaniu projektów). Wieloletni partner Optimy i szkoleniowiec z zakresu wsparcia materialnego studentów szkół wyższych.

   

 • Lokalizacja Szczawnica, Zdrojowa 28   
  Termin 13/06/2018 – 15/06/2018 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1665 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 26 kwietnia!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os. (13/14/15 czerwca) dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.190 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 26 kwietnia: 1.011,50 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.