Przygotowanie zespołu do poważnej zmiany organizacyjnej w obliczu ustawy 2.0 Szkolenie Premium dla kierowników zespołów – CEM

 • Jednym z najtrudniejszych zadań kierownika zespołu jest przygotowanie i przeprowadzenie zespołu przez poważną zmianę organizacyjną. Jak Lider powinien przygotować siebie do zmiany? Jak przygotować swój zespół? Jak obniżyć poziom stresu, napięcia, niepewności i oporu wobec zmiany? Kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie przekazywać informacje, aby nie demotywować zespołu i skoncentrować jego energię na nowych celach i działaniu?

  Celem szkolenia jest przećwiczenie technik przygotowujących Lidera i zespół do poważnej zmiany organizacyjnej, zmniejszenie oporu i niechęci do zmiany oraz skoncentrowanie energii i uwagi zespołu na nowych celach i działaniu. Szczególna uwaga poświęcona zostanie praktycznym wskazówkom w jaki sposób i w jakim zakresie komunikować zmiany, aby nie demotywować zespołu.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Lider w zmianie – jak powinienem przygotować się do poważnej zmiany:

   1. reakcje Liderów na zmianę,

   2. wzmacnianie swojej motywacji do realizacji nowych celów i działania,

   3. analiza SWOT – szacowanie szans i zagrożeń wynikających ze zmiany.

  2. Zespół w zmianie – jak przygotować zespół do poważnej zmiany:

   1. kluczowe formy reakcji pracowników na zmiany w organizacji,

   2. koncentrowanie energii i uwagi zespołu na nowych celach,

   3. akceptacja zmian a poczucie bezpieczeństwa,

   4. dobór odpowiedniego stylu zarządzania na każdym etapie zmiany.

  3. Jak skutecznie i motywująco komunikować zmiany?

   1. struktura wystąpienia informacyjnego – kiedy i w jaki sposób komunikować zmiany?

   2. jakie informacje przekazywać zespołowi – wybór rodzaju i zakresu komunikatu do zespołu w kontekście wprowadzanych zmian,

   3. 5 zasad informowania o zmianach organizacyjnych,

   4. 5 słów zakazanych i najczęściej popełniane błędy podczas przekazywania informacji o zmianie,

   5. budowanie postawy sprzyjającej zmianie i komunikowanie korzyści płynących ze zmiany.

  4. Przezwyciężanie oporu wobec zmiany:

   1. przyczyny oporu wobec zmian,

   2. 2 techniki przezwyciężania oporu pracowników do zmiany,

   3. technika reagowania na obawy i negatywne emocje pracowników,

   4. technika reagowania na narzekanie pracowników.

  5. Trudne sytuacje – przekazywanie trudnych i niepopularnych informacji:

   1. struktura rozmowy kryzysowej.

  6. Techniki radzenia sobie ze stresem w okresie przygotowania się do zmiany:

   1. konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem: reakcje ucieczkowe, uspokajanie się, rozwiązywanie sytuacji trudnych oraz profilaktyka,

   2. kontrola własnych emocji,

   3. 5 technik antystresowych do codziennego stosowania,

   4. 2 techniki szybkiego opanowania stresu w kryzysowej sytuacji.

  Metody pracy: ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusje moderowane, mini-wykłady, symulacje, burza mózgów, analizy doświadczenia, gry szkoleniowe.

  Adresaci: Kadra kierownicza, Liderzy zespołów.

 • Zajęcia prowadzi Beata Janiczek-Lasota –  psycholog, certyfikowany coach (International Coach ICC) i trener specjalizujący się w szkoleniach menedżerskich i interpersonalnych dla kadry zarządzającej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Coaching Community. Odpowiada za nadzór merytoryczny Certyfikatu Efektywnego Menedżera, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu punktowych oraz systemowych szkoleń dla kadry zarządzającej uczelni m.in. Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu budowania autorytetu kierownika, motywowania pozafinansowego, delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień, przywództwa w organizacji, prowadzenia zebrań i wystąpień publicznych, przeciwdziałania manipulacji i mobbingowi w środowisku akademickim. W swojej pracy trenerskiej łączy wiedzę i doświadczenie w dziedzinie psychologii i organizacji.

 • Lokalizacja Łódź, Wróblewskiego 19/23   
  Termin 08/07/2018 – 10/07/2018 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna (10% rabatu)
  przy zgłoszeniu do 25 maja wynosi: 1.755 zł.*

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Trenerem,
  - noclegi w pokoju 2-os., dopłata 100 zł do „jedynki” za pobyt,
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.450 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 25 maja: 1.305 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady,kolacje i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Trenerem i prezent od firmy Optima.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949