Coaching jako metoda efektywnego zarządzania zespołem. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM

 • Coaching w pracy menedżera jest jednym z sześciu szkoleń menedżerskich stanowiących cykl Certyfikatu Efektywnego Menedżera (CEM).

  Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności stosowania technik i narzędzi coachingowych w zarządzaniu zespołem pracowniczym, poprzez wzmacnianie odpowiedzialności i motywacji wewnętrznej pracowników do pracy.

  PROGRAM SZKOLENIA

  DZIEŃ I 

  14:00 – zakwaterowanie,
  17:00-19:00 – zebranie od Uczestników indywidualnych potrzeb w zakresie szkolenia, pierwsza część szkolenia,
  19:00 – uroczysta kolacja.

  DZIEŃ II i III

  1. Anatomia coachingu – czym jest coaching?
   • Kiedy kierownik może stosować umiejętności coachingowe w zarządzaniu zespołem?
   • Kiedy podwładny potrzebuje coachingu?
   • Korzyści z coachingu.
   • Wzmacnianie odpowiedzialności, zaangażowania i motywacji wewnętrznej pracownika.
  2. Kompetencje i umiejętności kierownika stosującego coaching.
   • Diagnoza coachingowego potencjału kierownika na 10 skalach kompetencyjnych.
   • Zestaw 10 kluczowych umiejętności, które powinien rozwijać kierownik stosujący coaching.
   • Zdiagnozowanie mocnych stron i obszarów do rozwoju.
  3. Narzędzia komunikacyjne w coachingowym stylu zarządzania zespołem.
   • 5 najważniejszych narzędzi komunikacyjnych wspierających coaching.
   • Jak zwiększać samoświadomość pracownika?
   • Coachingowe zarządzanie rozmową z pracownikiem.
   • Budowanie odpowiedzialności za pracę.
   • 7 najczęściej popełnianych błędów – analiza i strategie zaradcze.
  4. Określanie potrzeb rozwojowych pracownika za pomocą KOŁA ROZWOJU.
   • Jak przygotować się do rozmowy coachingowej?
   • Procedura zastosowania Koła Rozwoju.
   • Jak stosować Koło Rozwoju w zwiększaniu motywacji wewnętrznej?
   • 5 najczęstszych błędów w badaniu potrzeb rozwojowych pracowników.
  5. Jak rozwiązywać trudne sytuacje wspierając w pracowniku samodzielność i odpowiedzialność za rozwiązanie problemu?
   • Dlaczego coaching jest tak istotny w rozwiązywaniu problemów?
   • 4 etapy MODELU GROW i jego zastosowanie w pracy kierownika.
   • Odpowiedzialność za postępy w osiąganiu celów.
  6. Planowanie wprowadzenia nowych umiejętności w praktykę zawodową.
   • 10 złotych zasad stosowania narzędzi coachingowych w zarządzaniu zespołem.
   • Wyznaczenie punktów zapalnych.
   • Ponowny pomiar kompetencji coachingowych kierowników.
 • Zajęcia prowadzi Beata Janiczek-Lasota –  psycholog, certyfikowany coach (International Coach ICC) i trener specjalizujący się w szkoleniach menedżerskich i interpersonalnych dla kadry zarządzającej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Coaching Community. Odpowiada za nadzór merytoryczny Certyfikatu Efektywnego Menedżera, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu punktowych oraz systemowych szkoleń dla kadry zarządzającej uczelni m.in. Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu budowania autorytetu kierownika, motywowania pozafinansowego, delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień, przywództwa w organizacji, prowadzenia zebrań i wystąpień publicznych, przeciwdziałania manipulacji i mobbingowi w środowisku akademickim. W swojej pracy trenerskiej łączy wiedzę i doświadczenie w dziedzinie psychologii i organizacji.

 • Lokalizacja Kraków, ul. Bratysławska 2   
  Termin 09/12/2018 – 11/12/2018 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1755 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 9 listopada!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Trenerem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os., dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,(m.in. zwiedzanie miasta z przewodnikiem),
  - prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.450 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 9 listopada: 1.305 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady, kolacje i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Trenerem i prezent od firmy Optima.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949