Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w kontekście najnowszych zmian w ustawie 2.0. Szkolenie Premium

 • W trakcie szkolenia będą omawiane zmiany wynikające nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) w szczególności problematyka tworzenia nowych regulaminów przyznawania świadczeń. W trakcie szkolenia będą omawiane przypadki z praktyki dotyczące trudnych kwestii w zakresie poruszanej problematyki.

   

  PROGRAM SZKOLENIA

  WSTĘPNY HARMONOGRAM SZKOLENIA:

  Dzień I (3 marca 2019 r.)
  Godz. 15:00 – obiad
  Godz. 17:30-19:00  Szkolenie:

  Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (kontynuujących studia na studiach doktoranckich)

  1. Regulacje prawne z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  2. Nowe regulaminy przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów.

  Dzień II (4 marca 2019)
  Szkolenie w godz. 9:00-16:00

  Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – kontynuacja

  1. Fundusz stypendialny, stypendia „własne”.
  2. Ogólne zasady, w tym:
   1. okres przysługiwania świadczeń,
   2. ograniczenie do pobierania świadczeń na jednym kierunku,
  3. Poszczególne świadczenia pomocy materialnej i kryteria ich przydzielania:
   1. stypendium rektora,
   2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
   3. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
   4. zapomoga.
  4. Stypendium socjalne i zasady wyliczania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta:
   1. brak udokumentowania dochodów jako przesłanka odmowy przyznawania świadczeń,
   2. ogólne zasady wyliczania dochodu,
   3. dochody z alimentów,
   4. dochody z gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem przepisów dotyczących dzierżawy,
   5. dochody ze stypendiów,
   6. dochód utracony i uzyskany.
  5. Podsumowanie i indywidualne konsultacje.

  Dzień III (5 marca 2019)
  Szkolenie w godz. 8:30-14:00

  Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej – stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach stypendialnych w kontekście zmian w „Ustawie 2.0”

  1. Tryb przyznawania świadczeń w świetle nowej ustawy:
   1. organy przyznające świadczenia,
   2. komisje stypendialne.
  2. Stosowanie k.p.a w świetle nowej ustawy.
  3. Postępowanie z wnioskiem stypendialnym.
  4. Decyzje administracyjne i postępowanie odwoławcze.
  5. Stosowanie trybów nadzwyczajnych w sprawach stypendialnych:
   1. nadzór rektora nad komisją,
   2. wznowienie postępowania administracyjnego,
   3. stwierdzenie nieważności decyzji,
   4. uchylenie i zmiana decyzji (art. 154 i 155 k.p.a.).
  6. Sądowa kontrola decyzji stypendialnych.
  7. Podsumowanie szkolenia i indywidualne konsultacje.

 • Zajęcia prowadzi Piotr Szumliński – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni. Ekspert z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia, przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz postępowań awansowych.

 • Lokalizacja Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 5, 58-540 Karpacz   
  Termin 03/03/2019 – 05/03/2019 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1665 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 7 lutego!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os., dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - organizację czasu wolnego,
  - prezent od firmy Optima oraz miłą i przyjazną atmosferę.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.300 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 7 lutego: 1.170 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949