Procedura administracyjna w uczelni: sprawy studenckie, sprawy doktoranckie, upoważnienia administracyjne. Szkolenie Premium

 • BRAK WOLNYCH MIEJSC! LISTA REZERWOWA

  Podczas szkolenia zostanie przedstawiona problematyka stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0.)

  HARMONOGRAM SZKOLENIA:

  Dzień I (3 czerwca 2019 r.)
  Godz. 15:00 – obiad
  Godz. 17:00-19:00  Szkolenie

  Dzień II (4 czerwca 2019 r.)
  Czas trwania szkolenia od godz. 8:30 do 16:00

  Dzień III (5 czerwca 2019 r.)
  Czas trwania szkolenia od godz. 8:30 do 14:00

  1. Zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w uczelni – czyli co to znaczy odpowiednio stosować kpa?
  2. Decyzja administracyjna oraz rozstrzygnięcie nieposiadające waloru decyzji.
  3. Indywidualne sprawy studentów i doktorantów, w szczególności:
   1. postępowanie rekrutacyjne,
   2. skreślenie z listy studentów,
   3. wznowienie studiów,
   4. zwolnienie z opłat za studia,
   5. przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
   6. przyznawanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego,
   7. przeniesienie z innej uczelni.
  4. Postępowanie odwoławcze przed organami uczelni.
  5. Tryby nadzwyczajne i ich zastosowanie:
   1. uchylenie lub zmiana decyzji,
   2. stwierdzenie nieważności decyzji,
   3. wygaśnięcie decyzji,
   4. wznowienie postępowania.
  6. Upoważnienie administracyjne:
   1. podmiot upoważniający,
   2. zakres upoważnienia,
   3. konsekwencje działania bez upoważnienia,
   4. okres udzielenia upoważnienia.
  7. Podsumowanie szkolenia i konsultacje.
 • Zajęcia prowadzi Maria Niewiara – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ, radca prawny, tłumacz przysięgły języka angielskiego, kierownik jednostki administracji ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów. Wiedzę prawniczą łączy z praktyką obsługi studiów oraz studiów doktoranckich, a także funduszu pomocy materialnej, przyznawania świadczeń pomocy materialnej, sporządzania wzorów decyzji administracyjnych wydawanych w pierwszej instancji oraz w wyniku postępowania odwoławczego, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni.

 • Lokalizacja Zakopane, ul. Tetmajera 14 a   
  Termin 03/06/2019 – 05/06/2019 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1665 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 18 kwietnia!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os. (dwie doby) dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.300 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 18 kwietnia: 1.170 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949