Funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim

 • PROGRAM SZKOLENIA

  DZIEŃ I (6 grudnia 2015 r.)

  Od godz. 14:00 – zakwaterowanie,
  Godz. 18:30 – kolacja dla osób zakwaterowanych w hotelu.

  Dzień II i III (7-8 grudnia) 

  1. Niepełnosprawność w odbiorze społecznym:
   1. kim jest osoba niepełnosprawna – treść i zakres pojęcia,
   2. warsztat aktywizujący uczestników wprowadzający w zakres tematyczny,
   3. status osoby niepełnosprawnej a regulacje prawne:
    • Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – definicja osoby niepełnosprawnej,
    • Ustawa o Prawo o szkolnictwie wyższym – po nowelizacji – prawo osoby niepełnosprawnej do studiowania,
    • Ratyfikacja przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – zobligowane do wdrażania systemu wsparcia w procesie edukacyjnym osób
     z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
    • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – prawo do podjęcia zatrudnienia a orzeczenie.
  2. Struktura osób niepełnosprawnych:
   1. struktura osób niepełnosprawnych w Polsce z podziałem na:
    • województwa,
    • rodzaj niepełnosprawności,
    • osiągane wykształcenie,
    • aktywność zawodową.
  3. Klasyfikacja niepełnosprawności ze względu na rodzaj i przykłady dobrych praktyk w komunikacji:
   1. niepełnosprawność narządu ruchu, schorzeń neurologicznych, wzroku, słuchu:
    • przedstawienie wybranych schorzeń z uwzględnieniem niektórych problemów, które mogłyby wystąpić w procesie kształcenia,
   2. komunikacja z osobą z niepełnosprawnością ruchową, neurologiczną, osobą z niedyspozycją wzroku, słuchu – dobre praktyki, wskazówki dla pracowników dydaktycznych, administracyjnych,  pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych,
   3. mity i stereotypy w zakresie niepełnosprawności,
   4. ćwiczenia aktywizujące, analiza studium przypadku.
  4. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wyznaczanie standardów kształcenia osób z niepełnosprawnością:
   1. stwarzania odpowiednich warunków procesu kształcenia studentów z różną niepełnosprawnością,
   2. dobre praktyki,
   3. katalog wydatków zabronionych.
  5. Pozasektorowa pomoc programów/projektów wspierająca studenta w procesie kształcenia na poziomie wyższym:
   1. program „Aktywny samorząd” – główne zasady, formy wsparcia studenta,
   2. projekty aktywizacji zawodowej i społecznej w organizacjach pozarządowych w zakresie rozpoczęcia i kontynuacji nauki przez osoby z niepełnosprawnością.
  6. Podsumowanie szkolenia i indywidualne konsultacje z Trenerem.

  Zajęcia mają charakter warsztatowy, które pozwolą uczestnikom doświadczyć perspektywy osoby z różną niepełnosprawnością. Nigdy nie zrozumiemy, gdzie zaczynają, a gdzie kończą się granice osoby niepełnosprawnej, dopóki sami, nie zaczniemy ich doświadczać. Ćwiczenia, tematyczne spoty mają za zadanie, pokazać codzienne zmagania, z niedyspozycjami, z ograniczonymi zmysłami – nie widząc, nie słysząc, pokonując bariery mentalne i architektoniczne.

 • Zajęcia prowadzi trener z przygotowaniem pedagogicznym i siedmioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla dzieci i dorosłych. Prowadzi szkolenia dla biznesu, instytucji rynku pracy, instytucji pomocowych, urzędów, placówek oświatowych. Od 2006 roku pracuje w  Centrum Integracja Gdynia, gdzie również jest odpowiedzialna m. in. za  szkolenia zewnętrzne z zakresu: savoir vivre i obsługi klienta z niepełnosprawnością i wypracowanie nowych standardów obsługi bez barier. Ponadto zajmuje się szkoleniami i doradztwem prawno-socjalnym dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób zainteresowanych tematyką niepełnosprawności, NGO, szkół, urzędów. Od 16 roku życia jest osobą niepełnosprawną ruchowo, dlatego też prowadzone zajęcia poparte są bogatym doświadczeniem osobistym.

 • Lokalizacja Toruń, Piekary 20   
  Termin 06/12/2015 – 08/12/2015 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna (10% rabatu)
  przy zgłoszeniu do 13 listopada wynosi: 1.431 zł.

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Trenerem,
  - noclegi ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym (6/7 i 7/8 grudnia), dopłata 100 zł do „jedynki”(za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne - organizacja czasu wolnego,
  - prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.100 zł.
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 29 października: 990 zł.
  Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Trenerem.

  Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać faksem na nr 58 727 99 33 lub na adres e-mail optima@optima.edu.pl
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia (w momencie wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników).
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizator potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949