Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich w świetle ustawy 2.0. Szkolenie Premium

 • Szkolenie przygotowuje do praktycznego stosowania procedury administracyjnej,
  w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2019 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

  Celem szkolenia jest przedstawienie zmian wprowadzonych ustawą 2.0. oraz jej wpływu na praktykę funkcjonowania uczelni wyższej oraz omówienie poszczególnych rodzajów rozstrzygnięć wydawanych w sprawach studenckich.

  PROGRAM SZKOLENIA

  Dzień I
  Godz. 15:00 – obiad
  Godz. 17:00-19:00 – Zwiedzanie Gdańska z Przewodnikiem
  Godz. 19:15 –  Kolacja w jednej z gdańskich regionalnych restauracji

  Dzień II (szkolenie w godz. 8:30-16:30)
  Dzień III (szkolenie w godz. 8:30-15:30)

  1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zmiany w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – czy nadal stosujemy k.p.a. odpowiednio?
  2. Postępowanie administracyjne w uczelni.
  3. Postępowanie odwoławcze w uczelni w kontekście nowych statutów.
  4. Decyzje administracyjne wydawane w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów (szkoły doktorskie i dotychczasowe studia doktoranckie):
   1. rekrutacja, przeniesienie, wznowienie studiów,
   2. skreślenie z listy studentów,
   3. zwolnienie z opłat za studia,
   4. sprawy stypendialne,
   5. decyzje związane z tytułami zawodowymi.
  5. Rozstrzygnięcia związane z przebiegiem kształcenia.
  6. Kontrola decyzji wydawanych w sprawach studenckich i doktoranckich.
  7. Rozwiązywanie zadań praktycznych.
 • Zajęcia prowadzi Piotr Szumliński – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni. Ekspert z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia, przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz postępowań awansowych.

 • Lokalizacja Gdańsk, ul. Nad Stawem 5   
  Termin 20/11/2019 – 22/11/2019 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1665 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 18 października!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os. (20-22 listopada) ,
  - dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.300 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 18 października: 1.170 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949