Cudzoziemcy w szkołach doktorskich w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0)

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1. Obecny stan regulacji prawnych. Przepisy uchylone, pozostawione oraz wprowadzone:
   1. nowe akty prawne,
   2. akty prawne uchylone,
   3. tworzenie wewnętrznych aktów prawnych z uwzględnieniem specyfiki doktorantów z zagranicy.
  2. Dotychczasowe zasady studiowania cudzoziemców.
  3. Nowe regulacje prawne a cudzoziemcy.
  4. Cudzoziemcy w szkołach doktorskich:
   1. studia doktoranckie,
   2. szkoły doktorskie według nowej ustawy,
   3. rekrutacja cudzoziemców do szkoły doktorskiej,
   4. warunki studiowania cudzoziemców w szkołach doktorskich,
   5. ocena śródokresowa,
   6. skreślenie cudzoziemca z listy uczestników szkoły doktorskiej,
   7. ukończenie szkoły doktorskiej,
   8. regulamin szkoły doktorskiej,
   9. cudzoziemcy w szkołach doktorskich – podsumowanie.
  5. Zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów i cudzoziemców w świetle ustawy 2.0:
   1. system stypendialny w szkołach doktorskich,
   2. stypendia dla cudzoziemców.
  6. Prawa i obowiązki doktorantów i cudzoziemców w szkołach doktorskich:
   1. Organizacje doktoranckie w szkołach doktorskich,
   2. Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów,
   3. Tryb eksternistyczny a cudzoziemcy.
  7. Dodatkowe informacje:
   1. Informacje MNiSW.
  8. Podsumowanie szkolenia i dyskusja.
 • Zajęcia prowadzi Michał Morski – absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (specjalizacja stosunki międzynarodowe). Od 2008 r. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, najpierw w Ośrodku Studiów Amerykańskich, a od 2009 r. w administracji centralnej UW – w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego. W 2016 r. ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Szkołą Wyższą na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Lokalizacja Poznan, ul. Towarowa 35   
  Termin 13/12/2019 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 22  listopada otrzymają Państwo 10% rabatu.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat,
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949