Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów w funkcjonowaniu szkół wyższych

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1. Prawne regulacje postępowania z dokumentacją w świetle obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Aktualny stan prawny.
  2. Organizacja pracy kancelaryjnej. Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt.
  3. Nowoczesne środki zarządzania dokumentacją – systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
  4. Rodzaje dokumentacji współczesnej. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji typowej i specyficznej w szkołach wyższych.
  5. Zasady porządkowania różnych rodzajów dokumentacji.
  6. Organizacja i zadania archiwum zakładowego i składnicy akt. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt.
  7. Zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Ekspertyza archiwalna.
  8. Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji lub reorganizacji jednostki organizacyjnej. Obowiązki kierownictwa jednostki organizacyjnej oraz likwidatora.
 • Zajęcia prowadzi historyk, kierownik Oddziału nad Narastającym Zasobem Archiwalnym w Archiwum Państwowym w Lublinie. Przewodnicząca Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji w tym Archiwum. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, obecnie pełni funkcję sekretarza Oddziału SAP w Lublinie. Wykładowca w Oddziale Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej przy Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich. Zawodowo odpowiedzialna za nadzór nad sposobem wytwarzania i gromadzenia dokumentacji w państwowych i samorządowych jednostkach na Lubelszczyźnie. Specjalizuje się w obszarze funkcjonowania kancelarii i sekretariatów oraz organizacji i prowadzenia archiwów zakładowych. Prowadzi bieżący instruktaż archiwistów zakładowych i osób kierujących składnicami akt. Specjalista w zakresie szkoleń obejmujących zagadnienia związane z funkcjonowaniem kancelarii, archiwów zakładowych i składnic akt.

 • Lokalizacja Poznań, Kutrzeby 16   
  Termin 15/12/2014 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 27 listopada otrzymają Państwo 10% rabatu!

  Gwarantujemy:
  * wyżywienie (serwis kawowy, obiad),
  * materiały szkoleniowe,
  * certyfikat,
  * pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

 • Rezerwuj termin online

  Warunki uczestnictwa

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać faksem na nr 58 727 99 33 lub na adres e-mail optima@optima.edu.pl
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu,
   co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia (w momencie wyczerpania miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników).
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949