Studia i sprawy studenckie w świetle najnowszych zmian ustawy 2.0 i aktów wykonawczych. Szkolenie Premium

 • Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie i stosowanie w uczelniach nowych regulacji prawnych w zakresie kształcenia i spraw studenckich. W trakcie szkolenia będą omawiane wybrane zagadnienia budzące najwięcej problemów w praktyce stosowania Ustawy 2.0. i aktów wykonawczych. W związku z planowanymi nowelizacjami program szkolenia będzie aktualizowany.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
   1. uprawnienia do prowadzenia studiów,
   2. doskonalenie programów studiów,
   3. sprawy studenckie,
   4. opłaty za studia,
   5. zmiany w zakresie dokumentacji przebiegu studiów.
  2. Wydawanie decyzji w sprawach studenckich świetle ustawy 2.0:
   1. praktyczne problemy związane ze stosowaniem k.p.a. w uczelniach,
   2. decyzje administracyjne i inne rozstrzygnięcia,
   3. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i jego konsekwencje.
  3. Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej:
   1. organy przyznające świadczenia,
   2. regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej.
 • Zajęcia prowadzi Piotr Szumliński - radca prawny, pracownik UJ kierujący jednostką odpowiadająca za sprawy dydaktyczne. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni. Ekspert z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia, przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz postępowań awansowych.

 • Lokalizacja Zakopane, Kazimierza Przerwy-Tetmajera 20   
  Termin 23/10/2019 – 25/10/2019 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1665 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 19 września!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os. (dwie doby) dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integrujące grupę,
  - prezent od firmy Optima.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.300 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 19 września: 1.170 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949