Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim. Nadawanie stopnia doktora w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0)

 • Program szkolenia obejmuje omówienie regulacji prawnych w zakresie przeprowadzania przewodów doktorskich (wszczynanych do 30 kwietnia 2019 r.). Szkolenie uwzględnia również zagadnienia nadawania stopni doktora w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0). W trakcie szkolenia będą omawiane przypadki z praktyki dotyczące trudnych kwestii w zakresie poruszanej problematyki.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Regulacje prawne w zakresie przeprowadzania przewodów doktorskich z uwzględnieniem przepisów przejściowych.
  2. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – nowe postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.
  3. Przepisy przejściowe do nowej ustawy – dwa tryby w okresie przejściowym.
  4. Studia doktoranckie i szkoły doktorskie a przewody i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
  5. Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego i postępowania.
  6. Odpłatność za przeprowadzenie przewodu i postępowania.
  7. Promotorzy.
  8. Rozprawa doktorska.
  9. Etapy postępowania – porównanie przewodów i nowych postępowań.
  10. Zaskarżanie uchwał i decyzji.
  11. Wspólne przewody i postępowania.
  12. Warunki wydania dyplomów doktorskich.
  13. Podsumowanie szkolenia.
 • Zajęcia prowadzi Piotr Szumliński – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni. Ekspert z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia, przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz postępowań awansowych.

 • Lokalizacja Kraków,    
  Termin 12/12/2019 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu 22 listopada otrzymają Państwo 10% rabatu!

  Cena nie zawiera noclegu.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat,
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949