Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach doktoranckich w świetle ustawy 2.0

 • Szkolenie przygotowuje do praktycznego stosowania procedury administracyjnej,
  w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2019 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

  Celem szkolenia jest przedstawienie zmian wprowadzonych ustawą 2.0. oraz jej wpływu na praktykę funkcjonowania uczelni wyższej oraz omówienie poszczególnych rodzajów rozstrzygnięć wydawanych w sprawach doktoranckich.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zmiany w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – czy nadal stosujemy k.p.a. odpowiednio?
  2. Postępowanie administracyjne w uczelni.
  3. Postępowanie odwoławcze w uczelni w kontekście nowych statutów.
  4. Decyzje administracyjne wydawane w indywidualnych sprawach doktorantów (szkoły doktorskie i dotychczasowe studia doktoranckie):
   1. rekrutacja, przeniesienie, wznowienie,
   2. skreślenie z listy,
   3. sprawy stypendialne,
   4. decyzje związane z tytułami zawodowymi.
  5. Rozstrzygnięcia związane z przebiegiem kształcenia.
  6. Kontrola decyzji wydawanych w sprawach doktoranckich.
 • Zajęcia prowadzi Piotr Szumliński – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni. Ekspert z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia, przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz postępowań awansowych.

 • Lokalizacja Kraków,    
  Termin 13/12/2019 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 22 listopada otrzymają Państwo 10% rabatu!

  Cena nie zawiera noclegu.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat,
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949