Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów – zmiany od roku akademickiego 2019/2020

 • PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym doktorantów:
   1. rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2019/2020,
   2. kontynuujących rozpoczęte wcześniej studia doktoranckie.
  2. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu doktorantów:
   1. problemy dotyczące sprawdzania posiadania innego tytułu: oświadczenie doktoranta,
   2. treść i możliwość zmiany treści oświadczenia składanego przez doktoranta,
   3. termin składania oświadczenia.
  3. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu doktorantów:
   1. przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
   2. rezygnacja z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
   3. brak świadczeń ubezpieczeniowych w razie choroby doktoranta;.
  4. Podstawa wymiaru ubezpieczenia doktorantów w przypadkach:
   1. zwiększenia stypendium dla osób niepełnosprawnych,
   2. otrzymywania stypendium wdrożeniowego,
   3. ustalenia przez uczelnię wyższego stypendium od minimalnego, określonego w ustawie,
   4. niewypłacenia stypendium doktoranckiego w październiku.
  5. Zbiegi tytułów ubezpieczeniowych:
   1. doktorant nie posiadający żadnego innego tytułu ubezpieczeniowego,
   2. doktorant będący jednocześnie osoba zatrudnioną na podstawie umowy o pracę ( w innej lub tej samej uczelni),
   3. doktorant wykonujący umowę zlecenia ( w innej lub tej samej uczelni),
   4. doktorant wykonujący umowę o dzieło (w innej lub tej samej uczelni),
   5. doktorant będący członkiem rodziny osoby ubezpieczonej zdrowotnie a podleganie ubezpieczeniom na uczelni.
  6. Obowiązki uczelni związane z ubezpieczeniami doktorantów:
   1. omówienie druków zgłoszeniowych i dotyczących wyrejestrowania w ZUS,
   2. terminy zgłoszeń do ZUS,
   3. okresy ubezpieczeniowe a okres trwania studiów doktoranckich oraz zawieszenie kształcenia,
   4. korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.

   

 • Zajęcia prowadzi Oliwia Małecka – ekspert w zakresie prawa pracy i uprawnień pracowniczych. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej (współpracując przy tworzeniu aktów prawnych) jak i od strony praktycznej (przy wdrażaniu projektów). Wieloletni trener i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz wsparcia materialnego studentów. Stale współpracuje z dodatkiem „Kadry i Płace” w Dzienniku – Gazecie Prawnej.

   

 • Lokalizacja Warszawa, Al. Jana Pawła II 25   
  Termin 17/01/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 18 grudnia otrzymają Państwo 
  10% rabatu!

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat,
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949