Szkoły doktorskie. Kształcenie doktorantów w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 • PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Szkoły doktorskie i studia doktoranckie w świetle nowych regulacji:
   1. studia doktoranckie,
   2. szkoły doktorskie – wprowadzenie,
   3. szkoły doktorskie według nowej ustawy,
   4. rekrutacja do szkół doktorskich,
   5. warunki studiowania,
   6. ocena śródokresowa,
   7. skreślenie z listy uczestników szkoły doktorskiej,
   8. ukończenie szkoły doktorskiej,
   9. regulamin szkoły doktorskiej,
   10. cudzoziemcy w szkołach doktorskich,
   11. Polska Rama Kwalifikacji (PRK),
   12. ewaluacja szkół doktorskich,
   13. tryb eksternistyczny,
   14. administracyjne kary pieniężne,
   15. podsumowanie informacji o szkołach doktorskich.
  2. Zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów w świetle ustawy 2.0 (sygnalizacja zmian):
   1. dotychczasowy system stypendialny – przepisy wprowadzające,
   2. system stypendialny w szkołach doktorskich.
  3. Prawa i obowiązki doktorantów w szkołach doktorskich:
   1. organizacje doktoranckie w szkołach doktorskich,
   2. odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów.
  4. Harmonogram zmian. Czy to też musi być w wersji skróconej??
  5. Struktura uczelni i szkoły doktorskiej:
   1. co powinien zawierać statut uczelni?
   2. kompetencje rektora,
   3. organizacja uczelni,
   4. organizacja szkoły doktorskiej,
   5. co powinno znaleźć się w regulaminie szkoły doktorskiej?
   6. postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora,
   7. program kształcenia w szkole doktorskiej.
  6. Podsumowanie szkolenia i konsultacje.
 • Zajęcia prowadzi Michał Morski – absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (specjalizacja stosunki międzynarodowe). Od 2008 r. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, najpierw w Ośrodku Studiów Amerykańskich, a od 2009 r. w administracji centralnej UW – w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego. W 2016 r. ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Szkołą Wyższą na Uniwersytecie Warszawskim.      

 • Lokalizacja Warszawa, Al. Jana Pawła II 25   
  Termin 16/01/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 19 grudnia otrzymają Państwo 10% rabatu

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat,
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

   

   

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949