Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego, w tym najnowsze zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkolenie Premium

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1. Nadawanie stopnia naukowego doktora:
   1. warunki uzyskania stopnia doktora, w tym rozprawa doktorska i egzaminy,
    • postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora,
    • podmioty uprawnione do prowadzenia czynności w trakcie postępowania,
    • promotorzy i recenzenci oraz ich rola w postępowaniu,
    • uchwały kończące poszczególne etapy postępowania,
   2. rola regulacji wewnętrznych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora (regulaminy),
   3. nadanie stopnia doktora,
   4. wspólne przeprowadzanie przewodów doktorskich,
   5. rola Rady Doskonałości Naukowej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora,
   6. wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nadania stopnia doktora,
   7. sądowa kontrola przebiegu postępowania,
   8. regulacje przejściowe wynikające z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
   9. porównanie rozwiązań wynikających z ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  2. Podsumowanie szkolenia i konsultacje.
  3. Nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego:
   1. warunki uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
   2. przebieg postępowania habilitacyjnego:
    • wniosek,
    • podmiot habilitujący i jego rola w postępowaniu,
    • czynności dokonywane przez Radę Doskonałości Naukowej,
    • czynności dokonywane przez komisję habilitacyjną, w tym kolokwium habilitacyjne,
    • regulacje wewnątrzuczelniane i ich znaczenie dla przebiegu postępowania,
   3. nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
   4. nabycie uprawnień równoważnych habilitacji,
   5. kontrola prawidłowości przebiegu postępowania habilitacyjnego.
   6. regulacje przejściowe wynikające z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
   7. porównanie rozwiązań wynikających z ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  4. Tytuł naukowy:
   1. warunki uzyskania tytułu naukowego,
   2. wniosek o nadanie tytułu i wszczęcie postępowania,
   3. postępowanie przed Radą Doskonałości Naukowej,
   4. rola Prezydenta RP w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego,
   5. sądowa kontrola postępowania o nadanie tytułu naukowego,
   6. regulacje przejściowe wynikające z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę _ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
   7. porównanie rozwiązań wynikających z ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  5. Podsumowanie i konsultacje indywidualne.
 • Zajęcia prowadzi Andrzej Kiebała – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji ówczesnej Filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie. Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa i postępowania podatkowego, prawa szkolnictwa wyższego, prawa cywilnego oraz autorskiego. Ekspert z zakresu prawa szkolnictwa wyższego. Były członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w pracach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży nad ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym. Autor publikacji z zakresu problematyki kariery naukowej i akademickiej.

 • Lokalizacja Sandomierz, ul. Zawichojska 2   
  Termin 26/01/2020 – 28/01/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Cena promocyjna 1755 zł.* (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 10 stycznia!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os. (26-28 stycznia), dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949