Funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1. Niepełnosprawność w odbiorze społecznym:
   1. kim jest osoba niepełnosprawna – treść i zakres pojęcia,
   2. warsztat aktywizujący uczestników wprowadzający w zakres tematyczny,
   3. status osoby niepełnosprawnej a regulacje prawne:
    • Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – definicja osoby niepełnosprawnej,
    • Ustawa o Prawo o szkolnictwie wyższym – po nowelizacji – prawo osoby niepełnosprawnej do studiowania,
    • Ratyfikacja przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – zobligowane do wdrażania systemu wsparcia w procesie edukacyjnym osób
     z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
    • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – prawo do podjęcia zatrudnienia a orzeczenie.
  2. Struktura osób niepełnosprawnych:
   1. struktura osób niepełnosprawnych w Polsce z podziałem na:
    • województwa,
    • rodzaj niepełnosprawności,
    • osiągane wykształcenie,
    • aktywność zawodową.
  3. Klasyfikacja niepełnosprawności ze względu na rodzaj i przykłady dobrych praktyk w komunikacji:
   1. niepełnosprawność narządu ruchu, schorzeń neurologicznych, wzroku, słuchu:
    • przedstawienie wybranych schorzeń z uwzględnieniem niektórych problemów, które mogłyby wystąpić w procesie kształcenia,
   2. komunikacja z osobą z niepełnosprawnością ruchową, neurologiczną, osobą z niedyspozycją wzroku, słuchu – dobre praktyki, wskazówki dla pracowników dydaktycznych, administracyjnych,  pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych,
   3. mity i stereotypy w zakresie niepełnosprawności,
   4. ćwiczenia aktywizujące, analiza studium przypadku.
  4. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wyznaczanie standardów kształcenia osób z niepełnosprawnością:
   1. stwarzania odpowiednich warunków procesu kształcenia studentów z różną niepełnosprawnością,
   2. dobre praktyki,
   3. katalog wydatków zabronionych.
  5. Pozasektorowa pomoc programów/projektów wspierająca studenta w procesie kształcenia na poziomie wyższym:
   1. program „Aktywny samorząd” – główne zasady, formy wsparcia studenta,
   2. projekty aktywizacji zawodowej i społecznej w organizacjach pozarządowych w zakresie rozpoczęcia i kontynuacji nauki przez osoby z niepełnosprawnością.
  6. Podsumowanie szkolenia i indywidualne konsultacje z Trenerem.

  Zajęcia mają charakter warsztatowy, które pozwolą uczestnikom doświadczyć perspektywy osoby z różną niepełnosprawnością. Nigdy nie zrozumiemy, gdzie zaczynają, a gdzie kończą się granice osoby niepełnosprawnej, dopóki sami, nie zaczniemy ich doświadczać. Ćwiczenia, tematyczne spoty mają za zadanie, pokazać codzienne zmagania, z niedyspozycjami, z ograniczonymi zmysłami – nie widząc, nie słysząc, pokonując bariery mentalne i architektoniczne.

 • Zajęcia prowadzi Anna Dobkowska – trener z przygotowaniem pedagogicznym i dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla dzieci i dorosłych. Prowadzi szkolenia dla biznesu, instytucji rynku pracy, instytucji pomocowych, urzędów, placówek oświatowych. Od 2006 roku pracuje w  Centrum Integracja Gdynia, gdzie również jest odpowiedzialna m. in. za  szkolenia zewnętrzne z zakresu: savoir vivre i obsługi klienta z niepełnosprawnością i wypracowanie nowych standardów obsługi bez barier. Ponadto zajmuje się szkoleniami i doradztwem prawno-socjalnym dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób zainteresowanych tematyką niepełnosprawności, NGO, szkół, urzędów. Od 16 roku życia jest osobą niepełnosprawną ruchowo, dlatego też prowadzone zajęcia poparte są bogatym doświadczeniem osobistym.

 • Lokalizacja Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 149   
  Termin 20/01/2020 – 21/01/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 10 stycznia otrzymają Państwo 15% rabatu!

  Cena nie zawiera noclegu.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat,
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

  Istnieje możliwość rezerwacji noclegu na naszym pośrednictwem.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949