Zasady gospodarki finansowej uczelni w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1. Przepisy regulujące zasady gospodarki finansowej uczelni –zmiany wprowadzone ustawą 2.0 z uwzględnieniem przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  2. Formy prawne przekazywania środków z budżetu państwa od 1 stycznia 2019 r.  
  3. Przychody uczelni w nowym stanie prawnym wprowadzonym Ustawą 2.0
  4. Zasady finansowania działalności dydaktycznej.
  5. Zasady finansowania działalności naukowo – badawczej.
  6. Fundusze uczelni – Zmiany w zakresie tworzenia, wydatkowania, rozliczania, wprowadzone ustawą 2.0 od 1 stycznia 2019 r.
  7. Rozliczanie kosztów działalności uczelni z uwagi na połączenie strumieni finansowych z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Ustawy o zasadach finansowania nauki. (po zmianach Ustawą 2.0).
  8. Dyscyplina finansów publicznych.
  9. Podsumowanie szkolenia i konsultacje.
 • Zajęcia prowadzi Anna Pawełas – praktyk w dziedzinie finansów publicznych. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli funkcjonalnych i instytucjonalnych, monitorowania oraz analizy ekonomicznej i finansowej. W latach 2004 – 2007 główny księgowy jednostki organizacyjnej powiatu. Ukończyła studia w zakresie Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej  oraz w zakresie audytu strategicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2013 roku  trener w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”. Prowadzi szkolenia w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania finansami w uczelniach, kalkulacji kosztów kształcenia w szkołach wyższych, optymalizacji organizacji oświaty samorządowej w kontekście nowych wyzwań polskiej edukacji oraz planowanie wydatków oświatowych.

 • Lokalizacja Wrocław, ul. Świętego Józefa 1   
  Termin 20/02/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 17 stycznia otrzymają Państwo 10% rabatu.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat, 
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949