Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych – zmiany wprowadzone nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0)

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1. Aktualny stan prawny funkcjonowania uczelni w kontekście przychodów i kosztów uczelni z uwzględnieniem proponowanych zmian ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  2. Projektowane sankcje pieniężne z tytułu pobierania od studentów opłat z naruszeniem przepisów art. 79, art. 80 lub przepisów wydanych na podstawie art. 81 w zakresie, o którym mowa w art. 81 pkt 11 i 12 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (ustawy 2.0)

  3. Normatywne przychody uczelni i wpływ spadku liczby studentów na wysokość przychodu – stan obecny i wprowadzone zmiany.

  4. Rodzaje działalności prowadzonej przez uczelnie i rodzaje kosztów występujących w poszczególnych działalnościach:

   1. koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych uczelni oraz czynniki wpływające na wysokość kosztów kształcenia,

   2. miejsce powstawania kosztów,

   3. koszty bezpośrednie, pośrednie i całkowite dla jednej godziny dydaktycznej,

   4. układ kalkulacyjny kosztów dla kierunku studiów,

   5. rozliczenie kosztów jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych,

   6. obliczenie wyniku finansowego na poszczególnych kierunkach.

  5. Przedstawienie modelu obliczania kosztu kształcenia w szkole wyższej.

  6. Podsumowanie szkolenia i konsultacje.

 • Zajęcia prowadzi Anna Pawełas – praktyk w dziedzinie finansów publicznych. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli funkcjonalnych i instytucjonalnych, monitorowania oraz analizy ekonomicznej i finansowej. W latach 2004 – 2007 główny księgowy jednostki organizacyjnej powiatu. Ukończyła studia w zakresie Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej  oraz w zakresie audytu strategicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2013 roku  trener w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”. Prowadzi szkolenia w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania finansami w uczelniach, kalkulacji kosztów kształcenia w szkołach wyższych, optymalizacji organizacji oświaty samorządowej w kontekście nowych wyzwań polskiej edukacji oraz planowanie wydatków oświatowych.

 • Lokalizacja Wrocław, ul. Świętego Józefa 1   
  Termin 21/02/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 17 stycznia otrzymają Państwo 10% rabatu!

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat,
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949