Zarządzanie zmianą w zespole i organizacji. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów uczelni

 • Zarządzanie zmianą w uczelni należy do cyklu szkoleń menedżerskich Certyfikatu Efektywnego Menedżera (CEM). NOWOŚĆ!!!
  cem

  Celem szkolenia jest rozwijanie kluczowych umiejętności w zakresie skutecznych metod wprowadzania zmian w zespole i organizacji począwszy od etapu strategicznego przygotowania się i zaplanowania zmiany, poprzez jej wdrażanie, motywujące komunikowanie się z zespołem, aż po radzenie sobie z oporem, obawami i narzekaniem podwładnych.

  Adresaci: Kadra kierownicza i Liderzy zespołów.

  PROGRAM SZKOLENIA

  DZIEŃ I 

   – zakwaterowanie, obiad,
   – powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie sylwetki Trenera, pierwsza część szkolenia,
   – kolacja w hotelu.

  DZIEŃ II i III 

  1. Zarządzanie zmianą w zespole i organizacji.
   • Czym są zmiany w zespole i organizacji?
   • Główne obszary zmian.
   • Dynamika zmiany.
  2. Kluczowe formy reakcji pracowników i liderów na zmiany w organizacji.
   • Indywidualny potencjał do akceptacji zmiany – autodiagnoza.
   • Potrzeby komunikacyjne pracowników w zmianie zgodnie z koncepcją Junga-Marstona.
   • Potencjał lidera do wprowadzania zmian oraz jego obszary do rozwoju.
   • Akceptacja zmian a poczucie bezpieczeństwa.
  3. Strategiczne planowanie zmiany.
   • Jaka jest rola lidera zmiany i kadry kierowniczej w strategicznym planowaniu zmiany?
   • Czynniki inicjujące i hamujące zmianę w organizacji.
   • Analiza SWOT – szacowanie szans i zagrożeń wynikających ze zmiany.  
   • Budowanie motywacji do zmiany poprzez poszukiwanie szans i korzyści.
  4. Wdrażanie zmiany.
   • Etapy efektywnego wdrażania zmiany w organizacji.
   • Rozmrożenie – zmiana – zamrożenie.
   • Krzywa produktywności w zmianie.
   • Analiza najczęściej popełnianych błędów.
  5. Rola i zadania lidera zmiany.
   • Rola kadry zarządzającej i pracowników we wdrażaniu zmian.
   • Kluczowe cechy i kompetencje lidera zmiany.
   • Jak skutecznie i motywująco komunikować zmiany?
   • Technika siatka zmiany.
   • Jak przekonania lidera dotyczące zmiany wpływają na pracowników i jak zarządzać swoimi przekonaniami, aby efektywnie wprowadzić zmianę. 
  6. Przezwyciężanie oporu wobec zmiany.
   • Przyczyny oporu wobec zmian.
   • Techniki przezwyciężania oporu pracowników do zmiany Jak przeprowadzić przez zmianę kluczowych pracowników.
   • Reagowanie na obawy i negatywne emocje pracowników.
   • Reagowanie na narzekanie pracowników.
  7. Zmiana w praktyce – planowanie wprowadzenia nowych umiejętności w życie zawodowe.
   • 10 złotych zasad zarządzania zmianą.
   • Wyznaczenie punktów zapalnych.
 • Zajęcia prowadzi Beata Janiczek-Lasota –  psycholog, certyfikowany coach (International Coach ICC) i trener specjalizujący się w szkoleniach menedżerskich i interpersonalnych dla kadry zarządzającej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Coaching Community. Odpowiada za nadzór merytoryczny Certyfikatu Efektywnego Menedżera, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu punktowych oraz systemowych szkoleń dla kadry zarządzającej uczelni m.in. Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu budowania autorytetu kierownika, motywowania pozafinansowego, delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień, przywództwa w organizacji, prowadzenia zebrań i wystąpień publicznych, przeciwdziałania manipulacji i mobbingowi w środowisku akademickim. W swojej pracy trenerskiej łączy wiedzę i doświadczenie w dziedzinie psychologii i organizacji.

 • Lokalizacja Zakopane, Kazimierza Przerwy-Tetmajera 20   
  Termin 01/04/2020 – 03/04/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 20 lutego otrzymają Państwo 10% rabatu!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Trenerem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os. (1-3.04), dopłata 150 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne, 
  - prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.450 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 20 lutego1.305 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady,kolacje i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Trenerem i prezent od firmy Optima.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949