Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w kontekście najnowszych zmian w ustawie 2.0. Szkolenie Premium

 • W trakcie szkolenia omawiane będą regulacje w zakresie przyznawania świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów, w szczególności wynikające z ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0). W trakcie szkolenia będą analizowane przypadki z praktyki dotyczące trudnych kwestii w zakresie poruszanej problematyki uwzględniające najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

  Szkolenie rozpoczyna się około godziny 15.00 w dniu 4 marca i kończy około 13:30 w dniu 6 marca.
  (SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM uczestnicy otrzymają wraz z potwierdzeniem organizacji szkolenia)

  PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (kontynuujących studia na studiach doktoranckich):
   1. regulacje prawne z uwzględnieniem najnowszych zmian,
   2. regulaminy przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów,
   3. fundusz stypendialny, stypendia „własne”,
   4. ogólne zasady przyznawania świadczeń, w tym:
    • okres przysługiwania świadczeń – „czyli jak liczyć” 6 lat?
    • ograniczenie pobierania świadczeń na jednym kierunku,
   5. poszczególne świadczenia i kryteria ich przydzielania:
    • stypendium rektora,
    • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
    • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
    • zapomoga,
   6. stypendium socjalne i zasady wyliczania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta:
    • problem zaświadczeń z „MOPS”,
    • ogólne zasady wyliczania dochodu,
    • dochody z alimentów,
    • dochody z gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem przepisów dotyczących dzierżawy,
    • dochody ze stypendiów,
    • dochód utracony i uzyskany,
   7. podsumowanie i indywidualne konsultacje.
  2. Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej – stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach stypendialnych w kontekście zmian w „Ustawie 2.0”:
   1. tryb przyznawania świadczeń w świetle Ustawy 2.0:
    • organy przyznające świadczenia,
    • komisje stypendialne,
   2. stosowanie k.p.a w świetle Ustawy 2.0,
   3. postępowanie z wnioskiem stypendialnym,
   4. decyzje administracyjne i postępowanie odwoławcze,
   5. nadzór rektora nad komisją stypendialną i tryby nadzwyczajne z k.p.a.,
   6. sądowa kontrola decyzji stypendialnych,
   7. podsumowanie szkolenia i indywidualne konsultacje.
 • Zajęcia prowadzi Piotr Szumliński – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni. Ekspert z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia, przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz postępowań awansowych.

 • Lokalizacja Sandomierz, ul. Zawichojska 2   
  Termin 04/03/2020 – 06/03/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1665 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 6 lutego!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi (4/5/6.03) w pokoju 2-os., dopłata 150 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - organizację czasu wolnego,
  - prezent od firmy Optima oraz miłą i przyjazną atmosferę.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.300 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 6 lutego: 1.170 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949