Decyzje administracyjne w sprawach doktoranckich i zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego po wejścia w życie ustawy 2.0. Analiza krok po kroku

 • PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Obecny stan regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. Przepisy uchylone, pozostawione oraz wprowadzone.
  2. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w świetle ustawy 2.0 oraz aktów prawnych uchylonych, które mają zastosowanie do studiów doktoranckich.
  3. Zakres zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w szkołach wyższych.
  4. Decyzje administracyjne w szkolnictwie wyższym. Krok po kroku.
   1. orzecznictwo sądów administracyjnych,
   2. struktura decyzji administracyjnej,
   3. doręczenie decyzji,
   4. odwołania i decyzja odwoławcza,
   5. decyzja kasatoryjna,
   6. sądowa kontrola decyzji,
   7. uchylenie lub zmiana decyzji,
   8. wznowienie postępowania,
   9. stwierdzenie nieważności,
   10. ponaglenia,
   11. zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie,
   12. niedopuszczalność odwołania,
   13. decyzje a studia podyplomowe,
   14. wyłączenie pracownika.
  5. Analiza zmian KPA wprowadzonych od 2017 r.
  6. Podsumowanie szkolenia.
 • Zajęcia prowadzi Michał Morski – absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (specjalizacja stosunki międzynarodowe). Od 2008 r. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, najpierw w Ośrodku Studiów Amerykańskich, a od 2009 r. w administracji centralnej UW – w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego. W 2016 r. ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Szkołą Wyższą na Uniwersytecie Warszawskim.

   

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 21/04/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 10:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy
  - stałe łącze internetowe

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video. • Pobierz kartę zgłoszeniową

  Rejestracja na szkolenie online


  Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949