Tworzenie programów studiów w świetle przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0)

 • PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Wiadomości wstępne:
   1. podstawy prawne –tworzenie programów studiów na gruncie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
    • dostosowanie programów studiów do wymogów nowej ustawy – czyli jak przygotować uchwałę senatu,
    • dotychczasowe programy kształcenia,
   2. podstawowe definicje, w szczególności związane z funkcjonowaniem, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
    • program studiów, efekty uczenia się,
   3. uprawnienia do prowadzenia studiów w okresie przejściowym,
   4. wymogi dotyczące warunków prowadzenia zajęć i kadry (zniesienie minimum kadrowego), studia stacjonarne i niestacjonarne.
  2. Programy studiów w świetle „ustawy 2.0” i aktów wykonawczych:
   1. wymogi w zakresie programów studiów:
    • jakie elementy winien zawiera program studiów,
    • efekty uczenia się,
    • sylabus a program studiów,
    • wskaźniki ilościowe (m.in. zajęcia do wyboru),
    • standardy kształcenia a program studiów,
   2. zmiana programu studiów – czy i kiedy można zmieniać program studiów?
  3. Podsumowanie i dyskusja.

   

 • Zajęcia prowadzi Piotr Szumliński – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni. Ekspert z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia, przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz postępowań awansowych. Od ponad 10 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla uczelni w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.

 • Lokalizacja szkolenie on-line
  Termin 06/04/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 10:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy
  - stałe łącze internetowe
   

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video. • Pobierz kartę zgłoszeniową

  Rejestracja na szkolenie online

   

  Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto Organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949