Edukacja studenta z niepełnosprawnością – społeczne i techniczne uwarunkowania procesu kształcenia oraz zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1. Osoba z niepełnosprawnością w społeczeństwie w aspekcie prawnym:
   1. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – definicja osoby niepełnosprawnej,
   2. ramy funkcjonowania społecznego osoby z niepełnosprawnością w kontekście Ustaw o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  2. Społeczne aspekty funkcjonowania studenta z niepełnosprawnością w środowisku akademickim:
   1. zasad savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością – materiały multimedialne – przykłady pożądanych i niepożądanych zachowań wobec osób z niepełnosprawnością – zadania grupowe ,
   2. stereotyp a otwartość – materiały multimedialne,
   3. empatia i uważność, jako podstawa modelowego kontaktu z osobą z niepełnosprawnością – materiały multimedialne.
  3. Żyjemy tak samo, ale działamy inaczej codzienność osoby z niepełnosprawnością, a codzienność osoby pełnosprawnej – różnice w funkcjonowaniu – ćwiczenia symulacyjne w wymiarze technicznym.
  4. Uczelnia – nowe, nie znane, zagrażające środowisko w kontekście niepełnosprawności – analiza przestrzeni uczelni pod kątem projektowania uniwersalnego:
   1. znaczenie znajomości topografii budynków, kampusu dla efektywności procesu kształcenia z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności,
   2. dostępność i dostosowanie, jako ważne czynnik skuteczności procesu edukacyjnego.
  5. Wsparcie w procesie kształcenia studenta z różnym rodzajem niepełnosprawności. Jako czynnik integrujący bądź wykluczający z procesu kształcenia:
   1. poszukiwanie najbardziej ergonomicznych rozwiązań w dostosowaniu np. miejsca edukacji nie tylko w przestrzeni rozumianej architektonicznie, ale również społecznie jako miejsc do integracji z innymi użytkownikami na równych prawach:
    • istniejące bariery,
    • warunki optymalne.
  6. Podsumowanie szkolenia i indywidualne konsultacje z Trenerem.
 • Zajęcia prowadzi Anna Urbańska – Pedagog, trener od 7 lat prowadzący szkolenia i warsztaty z zakresu profesjonalnej obsługi klienta niepełnosprawnego. Na co dzień pracuje jako koordynator projektów dedykowanych osobom niepełnosprawnym oraz konsultant merytoryczny w procesie opracowania standardów kształtowania miejskiej przestrzeni publicznej pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiada doświadczenie w edukacji wszystkich grup wiekowych począwszy od dzieci poprzez młodzież, po osoby dorosłe. Jako szkoleniowiec współpracowała z klientami biznesowymi, urzędami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi, budując program szkoleniowo – warsztatowy w oparciu o realną perspektywę funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością, którą jest od urodzenia.

 • Lokalizacja Warszawa, Al. Jana Pawła II 25   
  Termin 03/03/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 14 lutego otrzymają Państwo 10% rabatu.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat, 
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949