Ewaluacja jakości działalności naukowej w okresie 2017-2020. Kryteria i procedury oraz uwagi praktyczne

  1. Obowiązujące przepisy prawne. 
  2. Kategoryzacja 2009-2012 i 2013-2016
  3. Ewaluacja 2017-2020:
   1. idea zmian,
   2. konsekwencje zmian,
   3. nowe dyscypliny i oświadczenia.
  4. Procedura ewaluacji:
   1. terminy,
   2. kryteria oceny,
   3. wyznaczanie kategorii naukowej.
  5. Wykazy wydawnictw i czasopism:
   1. wykaz wydawnictw,
   2. wykaz czasopism,
   3. poszerzanie wykazów.
  6. Szczegóły kryterium K1:
   1. punktacja i liczba zgłaszanych osiągnięć,
   2. osiągnięcia z okresu 2017-2018,
   3. publikacje wieloautorskie.
  7. Uwagi praktyczne:
   1. szkodliwe mity dotyczące punktacji czasopism,
   2. poprawny wybór czasopisma,
   3. przykładowe obliczenia wypełnienia slotów.
  8. Podsumowanie szkolenia.
  9. Dyskusja i studium indywidualnych przypadków.
 • Zajęcia prowadzi dr Jarosław Woźniak – absolwent i wieloletni pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego, doktoryzował się z Matematycznej teorii sterowania w dyscyplinie Automatyka i Robotyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Ekspert z zakresu kategoryzacji i ewaluacji, autor kilkunastu wykładów i prelekcji na temat ewaluacji jakości działalności naukowej, w tym na Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Ewaluacja jakości działalności naukowej po wejściu w życie Konstytucji dla nauki. Jak przygotować się do nowej oceny parametrycznej dyscyplin naukowych?” oraz na Zjeździe dziekanów Wydziałów Historycznych i dyrektorów Instytutów Historii polskich uczelni wyższych. Członek Rady Konsultacyjnej Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, współautor założeń do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego i kilku innych wewnętrznych aktów prawnych US (np. systemu motywacyjnego obniżenia wymiaru pensum za wybitne osiągnięcia naukowe, zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich), Senator US, członek stałej komisji Senatu US ds. budżetu i finansów. Na co dzień zajmuje się teorią stabilności, teorią operatorów nieograniczonych, statystyką matematyczną i teorią automatów komórkowych. 

 • Lokalizacja Warszawa, Al. Jana Pawła II 25   
  Termin 10/03/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 14 lutego  otrzymają Państwo 10% rabatu!

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat,
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949