Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w sytuacjach zawodowych. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM

 • Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego jest jednym z sześciu szkoleń menedżerskich stanowiących cykl Certyfikatu Efektywnego Menedżera (CEM).

  Szkolenie rozpoczyna się około godziny 17.00 w dniu 22 czerwca i kończy około 13:30 w dniu 24 czerwca.
  (SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM uczestnicy otrzymają wraz z potwierdzeniem organizacji szkolenia)

  Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności z zakresu efektywnego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi w pracy zawodowej oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu u siebie i podwładnych.

  PROGRAM SZKOLENIA

  DZIEŃ I (22 czerwca 2020 r.)

  15:00 – zakwaterowanie, obiad
  17:00 – powitanie uczestników szkolenia, pierwsza część szkolenia – obecność obowiązkowa,
  19:00 – kolacja

  DZIEŃ II i III (23-24 czerwca 2020 r.)

  1. Anatomia stresu – im więcej wiem, tym sprawniej działam i efektywniej realizuję swoje zadania pod presją towarzyszącego mi stresu:
   1. teoria stresu,
   2. stres mobilizujący i zaburzający,
   3. symptomy ostrzegawcze stresu.
  2. Sytuacje stresogenne w pracy kierownika:
   1. autodiagnoza własnego stylu radzenia sobie ze stresem,
   2. uświadomienie sobie czynników ryzyka,
   3. identyfikacja 10 najczęściej występujących stresorów w pracy kierownika,
   4. konsekwencje krótkotrwałego i długotrwałego doświadczenia stresu,
   5. ocena własnej sytuacji w kontekście zagrożeń i zasobów w walce ze stresem.
  3. Techniki relaksacyjne obniżające stan napięcia wewnętrznego:
   1. konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem: reakcje ucieczkowe, uspokajanie się, rozwiązywanie sytuacji trudnych oraz profilaktyka,
   2. przećwiczenie efektywnych technik i działań zaradczych na trzech poziomach funkcjonowania człowieka: ciała, emocji oraz myśli (wizualizacje, relaksacje, techniki oddechowe, metoda błyskawiczna oparta na Treningu Jacobsona, praca z przekonaniami ograniczającymi, technika behawioralno-poznawcza),
   3. omówienie refleksji związanych z poszczególnymi ćwiczeniami.
  4. Profilaktyka wypalenia zawodowego u siebie i podwładnych:
   1. etapy wypalenia zawodowego,
   2. jak rozpoznać wypalenie zawodowe u pracownika?
   3. zapobieganie wypaleniu zawodowemu u siebie i podwładnych.
  5. Rozwiązywanie konfliktów w zespołach pracowniczych jako działanie zapobiegające wypaleniu zawodowemu u podwładnych:
   1. style reakcji w sytuacjach konfliktowych,
   2. procedura rozwiązywania konfliktu w zespole.
  6. Podsumowanie szkolenia:
   1. jak współpracować z podwładnymi, aby nie podwyższać poziomu ich stresu i zapobiegać wypaleniu zawodowemu?
   2. zaplanowanie wykorzystania nowo nabytych umiejętności w celu przeciwdziałania rutynowości i profilaktyki wypalenia zawodowego,
   3. dekalog radzenia sobie ze stresem i wzbudzania motywacji wewnętrznej.
 • Zajęcia prowadzi Beata Janiczek-Lasota –  psycholog, certyfikowany coach (International Coach ICC) i trener specjalizujący się w szkoleniach menedżerskich i interpersonalnych dla kadry zarządzającej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Coaching Community. Odpowiada za nadzór merytoryczny Certyfikatu Efektywnego Menedżera, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu punktowych oraz systemowych szkoleń dla kadry zarządzającej uczelni m.in. Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu budowania autorytetu kierownika, motywowania pozafinansowego, delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień, przywództwa w organizacji, prowadzenia zebrań i wystąpień publicznych, przeciwdziałania manipulacji i mobbingowi w środowisku akademickim. W swojej pracy trenerskiej łączy wiedzę i doświadczenie w dziedzinie psychologii i organizacji.

 • Lokalizacja Gdańsk, ul. Chmielna 1   
  Termin 22/06/2020 – 24/06/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 00:00 - 23:59
  Cena za osobę 2450 PLN netto, 3013.50 PLN brutto

  Szkolenie obędzie się w malowniczo położonym Hotelu Holiday Inn w Gdańsku

  Uwaga!
  Cena promocyjna 2.205 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 27 marca!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Trenerem,
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - dwa noclegi (2 doby, 22-24.06.) w komfortowych pokojach de lux (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i 1-osobowych), dopłata 150 zł. do pokoju na wyłączność,
  - zajęcia integrujące grupę,
  - prezent od firmy Optima.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.800 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 27 marca1.620 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT. • Pobierz kartę zgłoszeniową

  Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949