Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi – wyzwania dla pracowników uczelni

 • Podczas szkolenia Uczestnicy:

  • zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi wg klasyfikacji ICD-10, lub DSM-V,
  • dowiedzą się w jaki sposób rozumieć i jak reagować na specyficzne wypowiedzi i sposób komunikowana się osób z zaburzeniami psychicznymi i pod wpływem leków psychotropowych,
  • rozwiną umiejętności korzystania z technik skutecznego porozumiewania się,
  • pogłębią rozumienie komunikatów niewerbalnych i rozwiną umiejętności świadomego korzystania z mowy ciała,
  • rozwiną umiejętności porozumiewania się z osobami z zaburzeniami psychicznymi w sposób profesjonalny czyli z uwzględnieniem własnych granic.

  ADRESACI
  Pracownicy administracji uczelnianej oraz kadra dydaktyczna uczelni (organizując szkolenie zamknięte, program szkolenia zostanie przygotowany pod określonego odbiorcę).

  PROGRAM SZKOLENIA

  Wyzwania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – przegląd rodzajów trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami psychicznymi wg klasyfikacji chorób psychicznych:

  1. Charakterystyka podstawowych grup zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych.

  2. Specyfika kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Praca na przykładach z praktyki uczestników i prowadzącego.

  3. Rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystywania technik aktywnego słuchania.

  4. Rola komunikacji niewerbalnej. Rozwijanie umiejętności świadomego korzystania z komunikacji niewerbalnej.

  5. Profesjonalny kontakt:

   1. jak konstruktywnie rozmawiać,

   2. koncentracja na zasobach,

   3. jak pomagać osobom z zaburzeniami psychicznymi radzić sobie z trudnymi emocjami w konstruktywny sposób.

  6. Możliwe sytuacje kryzysowe i zagrożenia w szkołach wyższych. Wczesne rozpoznawanie sygnałów komunikacji werbalnej i niewerbalnej studenta:

   1. profil ruchowy osoby potencjalnie agresywnej, będącej w kryzysie,

   2. komunikacja niewerbalna w sytuacji zagrożenia agresją.

  7. Kontakt z osobą z zaburzeniami psychicznymi – praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności.

  8. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

  Metody pracy – mini wykład, dyskusje,  techniki komunikacji niewerbalnej, opisy przypadków, ćwiczenia oparte na własnym doświadczeniu – indywidualne.

 • Zajęcia prowadzi Karolina Szot – psycholog kliniczny, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 408), terapeuta systemowy – szkolenie przy WTTS. Ukończyła podyplomowe studia z psychologii klinicznej, szereg kursów w zakresie terapii psychologicznej ze spektrum zaburzeń lękowych, depresyjnych, par i uzależnień. Rozwija warsztat terapeutyczny i szkoleniowy, aby odpowiadał na konkretne problemy, dlatego łączy elementy różnych nurtów szczególnie terapii behawioralnych, poznawczych w tym Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialektyczno-Behawioralnej Terapii zaburzenia borderline, Terapii Akceptacji i Zaangażowania oraz terapii systemowych. Obecnie w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w terapii schematów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT) i Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem. W nurcie poznawczo-behawioralnym specjalizuje się w zaburzeniach nastroju, zaburzeniach odżywiania oraz zaburzeniach lękowych i depresyjnych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Do diagnozy zaburzeń klinicznych w tym zaburzeń osobowości, stosuje testy SCID I i SCID II wg klasyfikacji chorób psychicznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia w placówkach medycznych, opiekuńczych, oświatowych i mundurowych z zakresu szeroko rozumianego stresu, wypalenia zawodowego, RTZ, obsługi trudnego klienta, profilaktyki zdrowia psychicznego, cyberprzemocy i wielu innych. Prelegentka konferencji z zakresu zdrowia psychicznego i przemocy domowej.

 • Lokalizacja Szczecin, ul. Małopolska 23, 70-515 Szczecin   
  Termin 23/04/2020 – 24/04/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 10:00 - 16:00
  Cena za osobę 1190 PLN netto, 1463.70 PLN brutto

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 31 marca otrzymają Państwo 10% rabatu.

  Cena nie zawiera noclegu.

  Gwarantujemy:
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat, 
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - indywidualne konsultacje z Trenerem,
  - pomoc w organizacji noclegu za dodatkową opłatą.

  Cena pokoju 1-os ze śniadaniem: 290 zł./dobę
  Cena pokoju 2-os ze śniadaniem: 330 zł./dobę • Pobierz kartę zgłoszeniową

  Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949