Organizacja studiów wyższych w związku z ograniczeniem funkcjonowania uczelni – od rekrutacji do ukończenia studiów

 • UWAGA: szkolenie uwzględnia najnowszą zmianę rozporządzenia w sprawie studiów, która weszła w życie 14 maja br. oraz kolejne zmiany do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące wydawania odpisów w językach obcych.

  ABSOLUTNA NOWOŚĆ!!!

  UWAGA: na szkoleniu będą poruszane najnowsze zmiany dotyczące organizacji studiów wyższych (od rekrutacji po ukończenie) oraz związane z nimi problemy i wyzwania z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • najnowsze zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,
  • regulacje prawne wynikające z rozwiązań przyjętych w ustawie w sprawie tzw. tarczy 1.0., tarczy 2.0 oraz tarczy 3.0.

   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wiadomości wstępne i podstawy prawne.
  2. Zmiany w organizacji rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021, z uwzględnieniem rekrutacji cudzoziemców:
   1. kalendarz rekrutacji,
   2. cyfryzacja procesu rekrutacji na studia,
   3. dokumenty wymagane od kandydata i w związku z przyjęciem na studia.
  3. Zmiany w organizacji roku akademickiego 2019/2020:
   1. okres realizacji zajęć w trybie zdalnym,
   2. realizacja zajęć, w tym także uzupełnianie lub odrabianie, w związku z przywróceniem funkcjonowania uczelni,
   3. kalendarz oraz organizacja sesji egzaminacyjnej.
  4. Zmiany w zakresie organizacji toku studiów wyższych, oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów:
   1. weryfikacja efektów uczenia się w trybie zdalnym,
   2. zmiany w zakresie regulaminu studiów,
   3. rozliczenie etapu studiów realizowanego w roku akademickim 2019/2020,
   4. organizacja procesu dyplomowania,
   5. podania i wnioski studentów,
   6. skreślenia z listy studentów,
   7. opłaty za usługi edukacyjne.
  5. Organizacja roku akademickiego 2020/2021 – propozycje rozwiązań.
  6. Pozostałe zmiany wynikające z wprowadzenia czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni:
   1. warunki tworzenia i prowadzenia studiów,
   2. wydawanie dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów do dyplomu,
   3. dokumentacja przebiegu studiów,
   4. przedłużenie ważności ELS.
  7. Podsumowanie i dyskusja.

  Adresaci szkolenia: osoby odpowiedzialne na uczelni za organizację procesu rekrutacji i kształcenia na studiach wyższych w uczelni, w szczególności prorektorzy ds. kształcenia/dydaktyki/studenckich, dziekani, prodziekani ds. kształcenia, kierownicy i pracownicy jednostek administracji centralnej oraz administracji dziekanatowej, a także osoby zajmujący się szeroko rozumianą problematyką związaną z kwestiami kształcenia i organizacji studiów wyższych

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizie obowiązujących przepisów, sygnalizacji propozycji rozwiązań, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk związanych z tematem szkolenia. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

 • Aleksandra Matukin-Szumlińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od wielu lat zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Swoje doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie Jagiellońskim jako pracownik Działu Nauczania, a także jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów oraz członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. Od ponad 11 lat związana z Akademią Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie w latach 2009-2019 pełniła funkcję kierownika Działu Nauczania, zaś od października 2019 r. pełni funkcję Dyrektora Centrum Organizacji Kształcenia AGH (jednostki administracji centralnej odpowiedzialnej za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń, w tym także za jakość kształcenia, sprawozdawczość i rozliczenia obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich). Współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni zajmującej się obsługą studenta zagranicznego w zakresie rekrutacji na pełny cykl kształcenia, programy wymiany i wspólne kształcenie oraz sprawozdawczością. Brała udział w licznych konferencjach, seminariach, forach, szkoleniach i warsztatach dotyczących szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego w kraju i zagranicą. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych, a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Na co dzień przygotowuje również wewnętrzne akty normatywne w uczelni, wzory druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów. Odpowiedzialna także za opracowanie różnego rodzaju procedur związanych z organizacją procesu kształcenia w uczelni. Od ponad 13 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni publicznych w Polsce, w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 06/10/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - komputer/laptop/tablet/telefon komórkowy
  - stabilne połączenie internetowe

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Rejestracja na szkolenie online

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.