Współczesne systemy kancelaryjne z uwzględnieniem elektronicznych form zarządzania dokumentacją

 • PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją:
   1. akty prawa polskiego dotyczące postępowania z dokumentacją – przegląd i omówienie podstawowych zasad oraz zmian w zakresie zarządzania dokumentacją,
   2. formy ochrony prawnej dokumentacji w Polsce. Obowiązki aktotwórców wynikające z przepisów prawa,
   3. zarządzanie bezpieczeństwem informacji w podmiocie,
   4. postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub przekształcenia jednostki organizacyjnej. Archiwizowanie materiałów archiwalnych i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
   5. elektroniczny obieg dokumentacji w podmiocie (eod) a elektroniczny system zarządzania dokumentacją (ezd) – wyjaśnienie zasad działania i podstawowych różnic. Wprowadzenie do stosowania systemów teleinformatycznych.
  2. Organizacja pracy kancelaryjnej. Przepisy kancelaryjne i archiwalne. Instrukcja kancelaryjna. Jednolity rzeczowy wykaz akt. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
   1. bezdziennikowy system kancelaryjny. Budowa i stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt w prawidłowym obiegu dokumentacji. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji na przykładach różnych rodzajów dokumentacji,
   2. podstawowe czynności kancelaryjne – rejestracja wpływów, nadawanie znaku sprawy, obieg dokumentacji w podmiocie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych,
   3. zasady prawidłowego przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego. Archiwizacja różnych rodzajów dokumentacji: postępowanie z dokumentacją utrwaloną na nośniku papierowym oraz czynności związane z gromadzeniem innych form utrwalenia informacji.
 • Zajęcia prowadzi Renata Gąsior - historyk, pracownik Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, obecnie pełni funkcję sekretarza Oddziału SAP w Lublinie. Wykładowca w Oddziale Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej przy Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich. Zawodowo odpowiedzialna za nadzór nad sposobem wytwarzania i gromadzenia dokumentacji w państwowych i samorządowych jednostkach na Lubelszczyźnie. Specjalizuje się w obszarze funkcjonowania kancelarii i sekretariatów oraz organizacji i prowadzenia archiwów zakładowych. Prowadzi bieżący instruktaż archiwistów zakładowych i osób kierujących składnicami akt. Specjalista w zakresie szkoleń obejmujących zagadnienia związane z funkcjonowaniem kancelarii, archiwów zakładowych i składnic akt.

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 19/10/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne połączenie internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Rejestracja na szkolenie online

   

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem 
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.