Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli akademickich oraz innych osób w uczelni, w tym zmiany w Kodeksie pracy oraz zmiany wprowadzone ustawą 2.0

 • W trakcie szkolenia zostaną omówione zmiany w zakresie zatrudniania nauczycieli akademickich wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych w świetle proponowanych zmian w Kodeksie pracy:

   1. miesięczna liczba godzin możliwych do przepracowania na podstawie umów zlecenia,

   2. projekt zawężenia zakresu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło,

   3. sposób składkowania umów cywilnoprawnych w świetle nadchodzących zmian.

  2. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne na uczelniach:

   1. rodzaje umów o pracę, m.in. umowy na okres próbny (możliwość ponawiania takich umów), na czas określony (ograniczenie łącznego okresu trwania tych umów oraz ich liczby, wyłączenia od tej zasady i nowe obowiązki wobec PIP), na czas nieokreślony, likwidacja umowy na zastępstwo od 22 lutego 2016 r.,

   2. rezygnacja z nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem akademickim na podstawie mianowania w Ustawie 2.0.,

   3. pierwsze i kolejne miejsce pracy na uczelniach wyższych i w instytutach naukowych – prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, ze zmianami w Ustawie 2.0.

   4. zasady zawierania umów cywilnoprawnych oraz umowy o świadczenie usług,

   5. obligatoryjne i fakultatywne elementy umów o pracę i umów cywilnoprawnych, w tym zmiany w ustawie 2.0 dotyczące nauczycieli akademickich,

   6. własność praw autorskich – różnice związane z pracą na etacie a wykonywaniem umów o dzieło – przekazywanie praw autorskich,

   7. zakres swobody kształtowania umów cywilnoprawnych,

   8. stosunek pracy w świetle zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi – kontrole PIP w tym zakresie oraz konsekwencje dla pracodawcy,

   9. zasady i terminy rozwiązywania umów o pracę, w tym umów zawartych na czas określony wraz ze zmianami od 22 lutego 2016 r., wyłączenie w Ustawie 2.0 stosowania tej zasady wobec niektórych grup nauczycieli akademickich, 

   10. zmiany zasad prowadzenia konkursów dla nauczycieli akademickich w Ustawie 2.0,

   11. sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 2019 roku, w tym możliwość prowadzenia akt osobowych w wersji elektronicznej od 2019 roku,

   12. możliwość wliczenia okresu prowadzenia działalności gospodarczej do stażu związanego z niektórymi wymogami dla danego stanowiska od 2018 r.

  3. Składki ZUS z uwzględnieniem zmian:

   1. umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem – obowiązki pracodawcy i pracownika oraz składki ZUS,

   2. umowy cywilnoprawne z innymi osobami – zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 2016 r.,

   3. tytuły ubezpieczeniowe (jednoczesne wykonywanie prac na podstawie różnych umów),

   4. odpowiedzialność za niewłaściwie odprowadzane składki – kiedy odpowiada wykonawca umowy a kiedy uczelnia – stan prawny po zmianach od 2016 r.,

   5. możliwość egzekwowania od zleceniobiorcy kwoty na pokrycie składek na skutek błędnie złożonego oświadczenia zleceniobiorcy.

  4. Umowy cywilnoprawne a VAT. Zwolnienia w podatku VAT od niektórych usług edukacyjnych – dokumentacja potwierdzająca prawo do korzystania ze zwolnienia.

 • Zajęcia prowadzi Oliwia Małecka – ekspert w zakresie prawa pracy i uprawnień pracowniczych. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej (współpracując przy tworzeniu aktów prawnych) jak i od strony praktycznej (przy wdrażaniu projektów). Wieloletni trener i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz wsparcia materialnego studentów.

   

 • Lokalizacja szkolenie on-line
  Termin 24/03/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stałe łącze internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Rejestracja na szkolenie online

   

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.