Asertywność menedżera

 • Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki zajęć:
  w dniu 26 kwietnia zajęcia w godz. 8:30 – 11:30
  w dniu 27 kwietnia zajęcia w godz. 8:30 – 11:30

   

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Czym jest a czym nie jest asertywność menedżera:
   1. 4 postawy Lidera – uległość, agresja, manipulacja i asertywność,
   2. konsekwencje każdej z postaw,
   3. jak budować asertywny styl zarządzania.
  2. Wzmacnianie postawy asertywnej menedżera:
   1. świadomość i kontrola własnych przekonań,
   2. zdecydowana komunikacja – jakich słów powinien używać menedżer a jakie słowa są zakazane,
   3. asertywna mowa ciała menedżera podczas komunikacji bezpośredniej,
   4. asertywna mowa ciała menedżera podczas komunikacji online.
  3. Asertywne odmawianie z zadbaniem o długofalowe relacje:
   1. procedura asertywnej odmowy i techniki wspomagające,
   2. jak zapanować nad trudnymi emocjami pojawiającymi się podczas odmawiania podwładnym,
   3. analiza mowy ciała podczas odmawiania,
   4. analiza najczęściej popełnianych błędów w odmawianiu.
  4. Asertywna komunikacja menedżera:
   1. procedura wyrażania poleceń,
   2. procedura udzielania asertywnej informacji zwrotnej pracownikom,
   3. procedura udzielania konstruktywnej krytyki pracownikowi,
   4. procedura reagowania na krytykę na forum za strony podwładnego,
   5. procedura reagowania na krytykę ze strony pracownika podczas rozmowy indywidualnej,
   6. konsekwencje niereagowania na krytykę ze strony pracowników i współpracowników.
  5. Podsumowanie szkolenia – Dekalog asertywnego menedżera.

    

   

  Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności asertywnego komunikowania się Lidera z zespołem i współpracownikami. Szkolenie zbudowane jest z 2 etapów – pierwszy poświęcony jest wzmacnianiu postawy asertywnej menedżera, a drugi stanowi omówienie konkretnych procedur reagowania w najczęstszych, trudnych sytuacjach w zarządzaniu zespołem – odmawianie, stawianie granic,  wyrażanie poleceń, reagowanie na krytykę ze strony podwładnego, przekazywanie informacji zwrotnych mieszanych i negatywnych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie mechanizmom psychologicznym, które wzmacniają postawę asertywną Lidera.  

  Adresaci: kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, liderzy zespołów.

 • Zajęcia prowadzi Beata Janiczek-Lasota –  psycholog, konsultant kryzysowy, certyfikowany coach (International Coach ICC), trener specjalizujący się w szkoleniach menedżerskich i interpersonalnych dla kadry zarządzającej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Coaching Community. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu punktowych oraz systemowych szkoleń dla kadry zarządzającej uczelni m.in. Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w konsultacjach kryzysowych i szkoleniach menedżerskich z zakresu budowania autorytetu kierownika, asertywności menedżera, motywowania pozafinansowego, delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień, przywództwa w organizacji, prowadzenia zebrań i wystąpień publicznych, przeciwdziałania manipulacji i mobbingowi w środowisku akademickim. W swojej pracy trenerskiej łączy wiedzę i doświadczenie w dziedzinie psychologii i organizacji.

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 26/04/2021 – 27/04/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 08:30 - 11:30
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne łącze internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Rejestracja na szkolenie online

   

  Warunki uczestnictwa:

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu,
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia,
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta,
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma,
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online:

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt
   i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet,
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts
   w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.