Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i świadczenie urlopowe w uczelniach wyższych w praktyce – z uwzględnieniem zmian w okresie epidemii covid-19

 • PROGRAM:

  1. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

  a) w uczelniach publicznych,
  b) w uczelniach niepublicznych.

  2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

  a) zakres regulacji regulaminu,
  b) porozumienie ze związkami zawodowymi,
  c) terminy wprowadzania zmian w regulaminie.

  3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

  a) odpis w uczelniach publicznych i możliwość jego zmniejszenia,
  b) odpis w uczelniach niepublicznych:
  - ustawowa wysokość odpisu i zwiększeń w 2021 r.,
  - możliwość porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zawieszenia odpisu na ZFSS w okresie covid-19,
  - ustalanie wyższego niż ustawowy odpisu podstawowego na fundusz,
  - sposób liczenia pracowników na potrzeby ustalania wysokości odpisu,
  - obowiązkowe zawieszenie postanowień o wyższym niż ustawowy odpis u pracodawcy w okresie covid-19.

  4. Terminy wpłat na ZFSS i ostateczna korekta odpisu:

  a) termin wpłaty pierwszej i drugiej raty,
  b) korekta odpisu na 31 grudnia danego roku,
  c) konsekwencje niedotrzymania terminów wpłat.

  5. Możliwość zawieszenia działalności socjalnej w okresie epidemii covid-19:

  a) warunki, które musi spełnić pracodawca, aby nie prowadzić ZFSS ani nie wypłacać świadczenia urlopowego związane ze spadkiem obrotów i zwiększeniem obciążeń funduszu wynagrodzeń,
  b) sposób rezygnacji z działalności socjalnej,
  c) powrót do ZFSS lub wypłacania świadczenia urlopowego po epidemii covid-19.

  6. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS:

  a) pracownicy,
  b) emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu pracy,
  c) inne osoby uprawnione.

  7. Rodzaje działalności socjalnej prowadzonej na uczelniach wyższych.

  8. Rodzaje świadczeń z funduszu:

  a) dopłaty do wypoczynku, czyli tzw. „wczasy pod gruszą,
  b) organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych,
  c) paczki okolicznościowe dla dzieci i dla pracowników,
  d) bony i talony,
  e) pożyczki mieszkaniowe,
  f) zapomogi,
  g) inne świadczenia przewidziane regulaminem.

  9. Warunki przyznawania świadczeń: uzależnienie ich od sytuacji indywidualnej osoby uprawnionej.

  10. Dane osobowe zgromadzone w ZFSS:

  a) poufność danych,
  b) klauzule informacyjne RODO,
  c) obowiązek dokonywania corocznego przeglądu danych osobowych zgromadzonych w ZFSS i niszczenia danych zbędnych.

  11. Zakładowe żłobki i kluby dziecięce prowadzone przez uczelnie wyższe:

  a) możliwość korzystania z uczelnianego żłobka lub klubu dziecięcego przez dzieci studentów i doktorantów,
  b) zwiększenie środków ZFSS z opłat wnoszonych za korzystanie z uczelnianego żłobka lub klubu dziecięcego.

  12. Świadczenie urlopowe u pracodawców nie tworzących funduszu:

  a) możliwość rezygnacji z wypłacania świadczenia na zasadach ogólnych,
  b) możliwość zawieszenia wypłacania świadczenia urlopowego w okresie covid-19,
  c) nienależnie pobrane świadczenie urlopowe i warunki jego zwrotu.

  13. Składki ubezpieczeniowe a świadczenia z ZFSS.

  14. Świadczenia z ZFSS a składki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy:

  a) zwiększenie limitów zwolnienia podatkowego w 2020 i 2021 r.,
  b) podatki od świadczeń w grupach uprawnionych niebędących pracownikami.

  15. Aspekty administracyjne prowadzenia ZFSS:

  a) powoływanie komisji socjalnych – obowiązek czy praktyka,
  b) konieczność utworzenia i prowadzenia odrębnego rachunku bankowego funduszu,
  c) wypłacanie świadczeń w okresie rezygnacji z tworzenia funduszu lub zawieszenia odpisów w okresie covid-19,
  d) konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia ZFSS lub wypłacania świadczeń.

  16. Możliwość wykorzystania środków ZFSS w uczelniach publicznych na pracownicze programy emerytalne.

 • Zajęcia prowadzi Oliwia Małecka – ekspert w zakresie prawa pracy i uprawnień pracowniczych. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej (współpracując przy tworzeniu aktów prawnych) jak i od strony praktycznej (przy wdrażaniu projektów). Wieloletni trener i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz wsparcia materialnego studentów. Stale współpracuje z dodatkiem „Kadry i Płace” w Dzienniku – Gazecie Prawnej.

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 23/03/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne połączenie internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Rejestracja na szkolenie online

   

   Warunki uczestnictwa:

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu,
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia,
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta,
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma,
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online:

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt
   i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts
   w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.