Praca zdalna w uczelniach wyższych w dobie pandemii covid-19 (szkolenie z prawa pracy)

 • PROGRAM:

  1. Praca zdalna jako nowy sposób wykonywania pracy w dobie pandemii covid-19:
   1. podstawa prawna pracy zdalnej,
   2. możliwy maksymalny okres wykonywania pracy zdalnej,
   3. różnice pomiędzy pracą zdalną a telepracą,
   4. praca zdalna naprzemienna (rotacyjna) z pracą w stałym miejscu pracy: nauczyciele akademiccy i inne osoby zatrudnione w uczelni wyższe.
  2. Praca zdalna w ramach:
   1. umowy o pracę,
   2. umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami prowadzącymi zajęcia dla studentów i z pozostałymi osobami,
   3. zawieranie umów o pracę zdalną oraz praca zdalna w trakcie wcześniej zawartej umowy,
   4. określenie celu pracy zdalnej,
   5. praca zdalna w czasie kwarantanny i izolacji.
  3. Powierzanie pracy zdalnej w czasie pandemii covid-19:
   1. okres, na który zatrudnionemu może być powierzona praca zdalna,
   2. sposób powierzenia pracy zdalnej przez pracodawcę,
   3. praca zdalna na wniosek pracownika,
   4. odwołanie pracy zdalnej.
  4. Warunki wykonywania pracy zdalnej:
   1. ustalenie miejsca wykonywania pracy zdalnej,
   2.  sposób powierzenia narzędzi pracy zdalnej,
   3. obowiązek zapewnienia obsługi logistycznej pracy zdalnej,
   4. wykorzystywanie w pracy zdalnej własnych narzędzi,
   5. zachowanie poufności danych w pracy zdalnej,
   6. komunikacja z pracodawcą w pracy zdalnej.
  5. BHP w pracy zdalnej:
   1. szkolenie bhp osoby wykonującej pracę zdalną,
   2. instruktaż stanowiskowy i ogólny pracy zdalnej,
   3. praca zdalna a rozporządzenie bhp w prawie pracy przy monitorach ekranowych.
  6. Czas pracy pracownika w pracy zdalnej:
   1. przerwy w czasie pracy,
   2. wyjścia prywatne,
   3. zakaz wykonywania pracy zdalnej w czasie okresu pobierania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.
  7.  Ewidencja czasu pracy zdalnej:
   1. obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy a ewidencja pracy zdalnej,
   2. polecenie pracodawcy dotyczące ewidencji wykonywanych czynności,
   3. zawartość ewidencji wykonywanych czynności.
  8. Narzędzia pracy zdalnej w ujęciu podatkowym i składkowym:
   1. koszt komputera czy skanera itp.,
   2. koszt specjalistycznych programów komputerowych do pracy zdalnej,
   3. koszt energii elektrycznej i łączy internetowych,
   4. koszt telefonu i połączeń wykonywanych w ramach pracy zdalnej.
  9. Regulamin pracy zdalnej:
   1. wymóg prawny czy wymóg chwili?
   2. treść regulaminu pracy zdalnej,
   3. sposób wprowadzania regulaminu pracy zdalnej,
   4. zapoznanie pracowników z regulaminem pracy zdalnej.
  10. Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalną:
   1. uprawnienia pracodawcy,
   2. zasady monitorowania pracy zdalnej przez internet,
   3.  informowanie pracowników o monitoringu pracy zdalnej,
   4. odpowiedzialność pracownika za nieprzestrzeganie zasad świadczenia pracy w formie zdalnej.
 • Zajęcia prowadzi Oliwia Małecka – ekspert z zakresu pomocy materialnej dla studentów i świadczeń socjalnych. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej (współpracując przy tworzeniu aktów prawnych) jak i od strony praktycznej (przy wdrażaniu projektów). Wieloletni partner Optimy i szkoleniowiec z zakresu wsparcia materialnego studentów szkół wyższych. Stale współpracuje z „Dziennikiem – Gazetą Prawną”.

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 17/03/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - komputer/laptop/tablet/telefon komórkowy
  - stabilne połączenie internetowe

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do Rejestracji na szkolenie online

   

  Warunki uczestnictwa:

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

  Warunki techniczne dla szkoleń online:

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt
   i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts
   w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.