Zarządzanie czasem

 • SKRÓCONY OPIS SZKOLENIA 
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących wzbogacić swój warsztat pracy o wiedzę i umiejętności w obszarze efektywnego wykorzystania czasu.

  Nazwa celu

  Kryteria rozstrzygające jego osiągnięcie

  Przekazanie wiedzy nt. zarządzania czasem
  i zarządzania sobą w czasie

  Uczestnicy:

  • posiadają wiedzę nt. definicji, metod i technik zarządzania czasem
   i zarządzania sobą w czasie

  Nabycie umiejętności skutecznego
  wyznaczania celów i priorytetów

  Uczestnicy:

  • potrafią wyznaczyć cele metodami SMART i WARTO
  • potrafią wyznaczać spójne cele na kilku płaszczyznach

  Dokonanie autodiagnozy wykorzystania czasu

  Uczestnicy:

  • są świadomi własnych silnych stron ułatwiających skuteczne osiąganie celów
  • są świadomi swoich potencjałów rozwojowych szczególnie w kwestii marnotrawienia czasu

  Nabycie umiejętności wykorzystania technik organizacji pracy

  Uczestnicy:

  • potrafią organizować zadania w różnych przedziałach czasowych (dzień, tydzień, miesiąc itd.)
  • potrafią wybierać zadania z uwzględnieniem aktualnych priorytetów
  • potrafią efektywnie korzystać z kalendarza, check – listy itp

   

  PROGRAM

  1. Wstęp i kwestie organizacyjne:
   1. przedstawienie celów szkolenia oraz trenera,
   2. zebranie oczekiwań uczestników,
   3. spisanie kontraktu oraz omówienie kwestii organizacyjnych.
  2. Czas jako zasób:
   1. czas- definicja,
   2. różnica pomiędzy zarządzaniem czasem a zarządzaniem sobą w czasie,
   3. autodiagnoza wykorzystania czasu,
   4. rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w organizacji czasu pracy.

    Przykładowe ćwiczenia:

    - „Wywiad” – każdy uczestnik zadaje podczas indywidualnych spotkań z innymi uczestnikami zadaje pytanie napotkanym osobom. Następnie wszyscy w określonych parach opracowują wyniki sondażu w formie wizualnej.

  3. Złodzieje czasu:
   1. autodiagnoza własnych złodziei czasu,
   2. przyczyny pojawiania się złodziei czasu,
   3. przeciwdziałanie marnotrawieniu czasu.

     

 • Zajęcia prowadzi Dominika Zielińska – trener kompetencji miękkich / akredytowany coach ACC. Od 2010 roku rozwija kompetencje miękkie, menadżerskie i coachingowe zarówno w czasie dedykowanych szkoleń jak i zajęć na studiach podyplomowych. Od 2010 roku współpracuje z instytucjami publicznymi w zakresie wdrażania i poprawy standardów obsługi klienta. Od 2012 roku pracuje jako konsultant i trener w projektach dot. zarządzania w sytuacjach trudnych oraz rozwoju kompetencji kadry kierowniczej w zakresie komunikacji (w szczególności komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej). W latach 2015-18 zarządzała i aktywnie uczestniczyła w procesach rozwoju kompetencji 80-osobowej kadry kierowniczej Tesco Dystrybucja. Wdrażała m.in. modele kompetencji oraz programy rozwojowe na stanowiska kierownicze. Jako akredytowany coach (ACC) przeprowadziła ponad 450 godzin sesji coachingowych dla klientów indywidualnych oraz ponad 250 godzin dla klientów korporacyjnych. Prowadziła szkolenia dla administracji publicznej m.in. dla: Politechniki Krakowskiej, Sądu Rejonowego w Gliwicach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urządu Miasta St. Warszawy a także dla wielu firm, m.in: Arcelor, Argus, BorgWarner, Credit Suisse, HP, Impel, Kruszwica, Magneti Marelli, PARP, PKP Intercity, Polpharma, Pracuj.pl, TESCO, Volvo.

  Jaki ma styl pracy?

  • pracuje w sposób dynamiczny, bezpośredni i z dużą dawką humoru,
  • buduje z grupami partnerskie relacje będące podstawą wymiany doświadczeń,
  • mocno angażuje grupę w dyskusje stawiając liczne otwarte pytania,
  • stosuje na szkoleniach techniki coachingowe,
  • wykorzystuje gry szkoleniowe.
 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 10/05/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - komputer/laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne połączenie internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracji na szkolenie online


  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949