Zasady ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek – kryteria i procedury, uwagi praktyczne

 • Uwaga! Szkolenie uwzględnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości   działalności naukowej

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Obowiązujące przepisy prawne. 
  2. Kategoryzacja 2009-2012 i 2013-2016
  3. Ewaluacja 2017-2021:
   1. idea zmian,
   2. konsekwencje zmian,
   3. nowe dyscypliny i oświadczenia.
  4. Procedura ewaluacji:
   1. terminy,
   2. kryteria oceny,
   3. wyznaczanie kategorii naukowej.
  5. Wykazy wydawnictw i czasopism:
   1. wykaz wydawnictw,
   2. wykaz czasopism,
   3. poszerzanie wykazów.
  6. Szczegóły kryterium K1:
   1. punktacja i liczba zgłaszanych osiągnięć,
   2. osiągnięcia z okresu 2017-2018,
   3. publikacje wieloautorskie.
  7. Uwagi praktyczne:
   1. szkodliwe mity dotyczące punktacji czasopism,
   2. poprawny wybór czasopisma,
   3. przykładowe obliczenia wypełnienia slotów.
  8. Podsumowanie szkolenia.
  9. Dyskusja i studium indywidualnych przypadków.
 • Zajęcia prowadzi  dr Jarosław Woźniak – absolwent i wieloletni pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego, doktoryzował się z Matematycznej teorii sterowania w dyscyplinie Automatyka i Robotyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Ekspert z zakresu kategoryzacji i ewaluacji, aktualnie pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego ds. ewaluacji. Autor kilkunastu wykładów i prelekcji na temat ewaluacji jakości działalności naukowej, w tym na Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Ewaluacja jakości działalności naukowej po wejściu w życie Konstytucji dla nauki. Jak przygotować się do nowej oceny parametrycznej dyscyplin naukowych?” oraz na Zjeździe dziekanów Wydziałów Historycznych i dyrektorów Instytutów Historii polskich uczelni wyższych. Członek Rady Konsultacyjnej Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, współautor założeń do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego i kilku innych wewnętrznych aktów prawnych US (np. systemu motywacyjnego obniżenia wymiaru pensum za wybitne osiągnięcia naukowe, zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich), Senator US, członek stałej komisji Senatu US ds. budżetu i finansów. Na co dzień zajmuje się teorią stabilności, teorią operatorów nieograniczonych, statystyką matematyczną i teorią automatów komórkowych. 

 • Lokalizacja szkolenie on-line
  Termin 11/05/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne łącze internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracji na szkolenie online

   

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.