Ochrona danych osobowych w uczelni pod rządami RODO

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1. Na dobry początek:
   1. czym są dane osobowe? dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, adres e-mail, IP, wizerunek, dane biometryczne jako dane osobowe, 
   2. administrator danych osobowych a inspektor ochrony danych – kto jest kim? osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i ochronę danych osobowych,
   3. „z życia wzięte”:
    • co zrobić z informacjami o osobach zmarłych? 
    • których pracowników uczelni dotyczą przepisy o ochronie danych osobowych?
    • czy dane opublikowane, powszechnie dostępne podlegają przepisom ustawy?
    • czy dane służbowe podlegają ochronie?
   4. obszary, w których Uczelnia publiczna przetwarza dane osobowe.
  2. Ochrona danych osobowych – uprawnienie czy obowiązek? 
   1. system prawa po 25 maja 2018r. – relacja przepisów szczególnych (m.in. kodeksu pracy, prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym) do RODO – które przepisy stosować?
   2. odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w przepisach RODO.
  3. Przypadki, w których uczelnia może przetwarzać dane osobowe – podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, czyli wiedza fundamentalna:
   1. kiedy uczelnia może przetwarzać dane osobowe? – zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, realizacja umowy, dobro publiczne, usprawiedliwiony cel,
   2. czy zawsze wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą?
   3. po co upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – dla pracownika/ współpracownika?
  4. Najważniejsze obowiązki jednostki jako administratora danych osobowych: 
   1. zasady legalnego przetwarzania danych – adekwatność, celowość, czasowość, merytoryczna poprawność i legalność przetwarzanych danych – na czym polegają w praktyce?  
   2. czy do nas również odnosi się obowiązek informacyjny wobec osób, których dane 
    dotyczą? Treść klauzuli informacyjnej, jej forma i umiejscowienie,
   3. zasada rozliczalności – jak pracownicy Uczelni wpływają na wykonanie obowiązków prawnych administratora.
  5. Jak zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym?:
   1. ochrona i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w aspekcie trzech modułów bezpieczeństwa: fizycznego, osobowego i teleinformatycznego,
   2. metody i formy zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej i w systemach informatycznych – dobre praktyki i „złote rady”,
   3. najważniejsze wnioski z przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych kontroli i wydanych przez organ decyzji.
  6. Najważniejsze procedury wewnętrzne związane z systemem ochrony danych osobowych: 
   1. polityka ochrony danych osobowych ,
   2. rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania,
   3. procedura zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych,
   4. procedura obsługi żądań osób, których dane dotyczą ,
   5. procedura zawierania umów powierzenia.
  7. Podsumowanie, dyskusja. 
 • Zajęcia prowadzi Magdalena Korga magister prawa, wieloletni Administrator bezpieczeństwa informacji, a obecnie Inspektor ochrony danych, doświadczony trener i praktyk, od ponad 15 lat zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych. Audytor z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, zarówno w dużych spółkach tworzących grupy kapitałowe, jak i małych i średnich przedsiębiorstwach, w przedsiębiorstwach prywatnych oraz jednostkach państwowych i samorządowych. Od dziesięciu lat kieruje pracą zespołu ekspertów, realizując projekty związane z dostosowaniem organizacji do wymogów prawa ochrony danych osobowych. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, biorącego czynny udział w procesie legislacyjnym dotyczącym przepisów o ochronie danych osobowych. W maju 2013 roku na wniosek Kapituły Konkursu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych otrzymała tytuł Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych w kategorii „Ochrona Danych Osobowych”. Jest trenerem szkoleń i warsztatów specjalistycznych dotyczących problematyki danych osobowych. Do chwili obecnej przeprowadziła około 600 dni szkoleniowych, przeszkoliła około 7000 osób. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zagadnienia danych osobowych w aspekcie praktycznym. Wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych dzieli się nie tylko prowadząc szkolenia, lecz także jako wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 01/06/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stałe łącze internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracji na szkolenia on-line

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.