Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

 • CEL SZKOLENIA

  Nazwa celu

  Kryteria rozstrzygające osiągnięcie celu – korzyści dla uczestnika

  Uświadomienie elementów wpływających na jakość prezentacji.

  Uczestnicy:

  • posiadają podstawową wiedzę na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • potrafią skutecznie odczytywać niewerbalne sygnały płynące z audytorium,
  • potrafią dostosować komunikację w zależności od charakterystyki audytorium,
  • są świadomi wagi wizerunku prelegenta w kontekście wzbudzania zainteresowania i uwagi słuchaczy.

  Uświadomienie kompetencji i umiejętności niezbędnych w roli prelegenta i dokonanie autodiagnozy uczestników.

  Uczestnicy:

  • są świadomi kompetencji jakimi powinien charakteryzować się mówca oraz dokonali własnej autodiagnozy,
  • są świadomi własnych silnych stron- będących źródłem ich indywidualnego stylu prezentacji.

  Uświadomienie czynników stresogennych oraz wypracowanie narzędzi redukujących stres związany z ekspozycją społeczną.

  Uczestnicy: 

  • są świadomi własnych barier i lęków związanych z wystąpieniami publicznymi oraz zapoznali się z metodami ich przełamywania,
  • wypracowali indywidualne narzędzia redukujące tremę.

  Dostarczenie praktycznych wskazówek wpływających na jakość prezentacji.

  Uczestnicy:

  • znają szczegółową listę zasad podnoszących jakość prezentacji,
  • znają elementy obniżające jakość prezentacji oraz alternatywne rozwiązania w sytuacjach wystąpienia tychże elementów.

  Dostarczenie narzędzi podnoszących jakoś prowadzonych zebrań.

  Uczestnicy:

  • zdiagnozowali oraz zaadaptowali 20 zasad skutecznych zebrań.

   

  PRODRAM SZKOLENIA

  1. Wstęp i kwestie organizacyjne:
   1. przedstawienie celów szkolenia oraz trenera,
   2. zebranie oczekiwań uczestników,
   3. spisanie kontraktu oraz omówienie kwestii organizacyjnych.
  2. Wystąpienie publiczne jako forma komunikacji:
   1. podstawowe informacje nt. komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  3. 90 % tego co komunikujemy jest niewerbalne:
   1. wizerunek- pozytywne pierwsze wrażenie,
   2. głos- najważniejszy zasób mówcy,
   3. gestykulacja- co zrobić z rękami??
   4. proksemika w komunikacji- kiedy warto utrzymać dystans.
  4. Prezentacja – po co i dla kogo?:
   1. uwarunkowania zewnętrzne prezentacji- charakterystyka słuchaczy, miejsce prezentacji, czas,
   2. nawiązywanie kontaktu z audytorium,
   3. cel i struktura prezentacji,
   4. sposoby otwarcia prezentacji.
  5. Mniej znaczy lepiej- tworzenie prezentacji wizualnych:
   1. kluczowe zasady tworzenia prezentacji wizualnych w programach typu MS PowerPoint,
   2. błędy, których należy unikać.
  6. Co zrobić żeby nas zapamiętano?:
   1. elementy wyróżniające i zapadające w pamięć,
   2. metody podnoszące przyswajalność przekazywanych informacji.
  7. Trema jako naturalna reakcja:
   1. wystąpienia publiczne jako źródło stresu- autodiagnoza,
   2.  „trudny uczestnik”- typologia i sposoby radzenia sobie,
   3. własny styl prelekcji- możliwości i ograniczenia.
  8. Prezentacje on-line:
   1. narzędzia pomocne w prezentowaniu,
   2. uwarunkowania przestrzeni on-line,
   3. zasady podnoszące efektywność prezentacji on-line,
   4. trudne sytuacje podczas prezentacji,
   5. „trudni uczestnicy” – czego potrzebują i jak sobie z nimi poradzić.
  9. Scena należy do Ciebie:
   1. prezentacje uczestników w praktyce- autoewaluacja oraz informacja zwrotna od uczestników i trenera.
  10. Podsumowanie:
   1. podsumowanie szkolenia, pytania,
   2. test wiedzy,
   3. odwołanie do oczekiwań,
   4. rozdanie certyfikatów,
   5. ankieta ewaluacyjna.
 • Zajęcia prowadzi Dominika Zielińska – trener kompetencji miękkich / akredytowany coach ACC. Od 2010 roku rozwija kompetencje miękkie, menadżerskie i coachingowe zarówno w czasie dedykowanych szkoleń jak i zajęć na studiach podyplomowych. Od 2010 roku współpracuje z instytucjami publicznymi w zakresie wdrażania i poprawy standardów obsługi klienta. Od 2012 roku pracuje jako konsultant i trener w projektach dot. zarządzania w sytuacjach trudnych oraz rozwoju kompetencji kadry kierowniczej w zakresie komunikacji (w szczególności komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej). W latach 2015-18 zarządzała i aktywnie uczestniczyła w procesach rozwoju kompetencji 80-osobowej kadry kierowniczej Tesco Dystrybucja. Wdrażała m.in. modele kompetencji oraz programy rozwojowe na stanowiska kierownicze. Jako akredytowany coach (ACC) przeprowadziła ponad 450 godzin sesji coachingowych dla klientów indywidualnych oraz ponad 250 godzin dla klientów korporacyjnych. Prowadziła szkolenia dla administracji publicznej m.in. dla: Politechniki Krakowskiej, Sądu Rejonowego w Gliwicach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urządu Miasta St. Warszawy a także dla wielu firm, m.in: Arcelor, Argus, BorgWarner, Credit Suisse, HP, Impel, Kruszwica, Magneti Marelli, PARP, PKP Intercity, Polpharma, Pracuj.pl, TESCO, Volvo.

  Jaki ma styl pracy?

  • pracuje w sposób dynamiczny, bezpośredni i z dużą dawką humoru,
  • buduje z grupami partnerskie relacje będące podstawą wymiany doświadczeń,
  • mocno angażuje grupę w dyskusje stawiając liczne otwarte pytania,
  • stosuje na szkoleniach techniki coachingowe,
  • wykorzystuje gry szkoleniowe.
 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 12/07/2021 – 13/07/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 850 PLN netto, 1045.50 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - komputer/laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne połączenie internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracji na szkolenie online

  • Warunki uczestnictwa

   • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
    i akceptacją Regulaminu.
   • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
   • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
   • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
    • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
    • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
   • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
   • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949