Ochrona własności intelektualnej w uczelniach

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1.  Dobra niematerialne w relacjach uczelnia – student.
  2. Dozwolony użytek dla szkół wyższych w prawie autorskim.
  3. Korzystanie przez uczelnie z prac studenckich w trakcie studiów.
  4. Prawa uczelni do prac dyplomowych i magisterskich studentów.
  5. Plagiat – odpowiedzialność promotora i uczelni.
  6. Inne przypadki naruszenia praw własności intelektualnej w toku funkcjonowania uczelni.
  7. Działalność uczelni a prawa własności przemysłowej.
  8. Prawa studentów, doktorantów i pracowników nauki w relacjach uczelni z przedsiębiorcami.
 • dr hab. Adrian Niewęgłowski - radca prawny, specjalizuje się w prawie autorskim i prawie patentowym. Doświadczony wykładowca. Prowadził szkolenia z prawa gospodarczego i prawa własności intelektualnej m.in. dla aplikantów adwokackich, kadry kierowniczej spółek handlowych, pracowników administracji publicznej, nauczycieli akademickich, redaktorów wydawnictw prawniczych, radców prawnych. Pracę w praktyce łączy z działalnością naukową. Od 2009 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych. Do najważniejszych należy udział współautorski w komentarzu Prawo własności przemysłowej (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015). Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Na wielu z nich wygłosił referaty. Był również odpowiedzialny za organizację siedmiu konferencji ogólnopolskich.

  Dwukrotny laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Prezesa Urzędu Patentowego na najlepsze prace naukowe z prawa własności intelektualnej. Za pracę naukową otrzymał także nagrody JM Rektora UMCS.

   

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 08/07/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - komputer/laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne połączenie internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracji na szkolenie online

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.