Komunikacja międzypokoleniowa

 • SKRÓCONY OPIS SZKOLENIA 
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zasady, metody i narzędzia podnoszące jakość współpracy w zespole w skutek polepszenia komunikacji z przedstawicielami różnych pokoleń.

  Nazwa celu

  Kryteria rozstrzygające jego osiągnięcie

  Nabycie wiedzy nt. różnic
  w zespole

  Uczestnicy:

  • są świadomi różnic pokoleniowych i ich wpływu na efektywność zespołu 
  • potrafią elastycznie  dostosować komunikację do  pokolenia BB, X,  Y i Z

  Nabycie umiejętności unikania barier komunikacyjnych 

  Uczestnicy:

  • potrafią zauważyć typowe bariery komunikacyjne
  • znają sposoby zapobiegania występowaniu barier komunikacyjnych
  • potrafią wskazać elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, które negatywnie wpływają na relacje w zespole


  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wstęp i kwestie organizacyjne:
   1. przedstawienie celów szkolenia oraz trenera,
   2. zebranie oczekiwań uczestników,
   3. spisanie kontraktu oraz omówienie kwestii organizacyjnych.
  2. Różnice pokoleniowe:
   1. pokolenia BB, X, Y,Z – jak doszło do stworzenia takich grup?
   2. z jakiego powodu trudno o porozumienie między pokoleniem X a pokoleniem Y?
   3. kontekst społeczno – ekonomiczny zjawiska.


    Przykładowe ćwiczenia:
    - „Karta zawodnika” – uczestnicy przygotowują kartę cech charakterystycznych danego pokolenia,
    następnie prezentują na forum. Obszerny komentarz trenerski.

  3. Komunikacja z różnymi pokoleniami:
   1. zasady skutecznej komunikacji,
   2. dlaczego komunikujemy się inaczej,
   3. co działa, a co nie działa i dlaczego?
   4. złote zasady komunikacji z pokoleniem Y i Z.

     
    Przykładowe ćwiczenia:
    - dyskusja moderowana,
    - mini wykład,
    - ćwiczenia indywidualne.

  4. Podsumowanie:
   1. podsumowanie szkolenia, pytania,
   2. odwołanie do oczekiwań.


  OPIS METODYKI SZKOLENIA 

  80% metody praktyczne:

  • ćwiczenia w parach i grupach – możliwość efektywnej pracy w oparciu o własne doświadczenia zawodowe, efekt synergii,
  • testy – możliwość autodiagnozy postaw i zachowań,
  • samodzielne projektowanie i wykorzystywanie narzędzi,
  • case study – możliwość analizy i rozwiązania trudnych sytuacji typowych dla specyfiki zawodowej uczestników szkolenia,
  • dyskusja moderowana – możliwość wymiany doświadczeń,
  • scenki rodzajowe- możliwość odegrania ról i indywidualną analizę umiejętności uczestników szkolenia,
  • praca z kamerą – możliwość dokonania samooceny i otrzymania informacji zwrotnej od trenera i innych uczestników,
  • analiza nagrań i przykładów – nauka poprzez obserwację i dedukcję.

  20% metody teoretyczne:

  • mini wykład – przekazanie wartości teoretycznej omawianych zagadnień,
  • prezentacja – usystematyzowanie przekazywanych informacji i posiadanej wiedzy.
 • Zajęcia prowadzi Dominika Zielińska – trener kompetencji miękkich / akredytowany coach ACC. Od 2010 roku rozwija kompetencje miękkie, menadżerskie i coachingowe zarówno w czasie dedykowanych szkoleń jak i zajęć na studiach podyplomowych. Od 2010 roku współpracuje z instytucjami publicznymi w zakresie wdrażania i poprawy standardów obsługi klienta. Od 2012 roku pracuje jako konsultant i trener w projektach dot. zarządzania w sytuacjach trudnych oraz rozwoju kompetencji kadry kierowniczej w zakresie komunikacji (w szczególności komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej). W latach 2015-18 zarządzała i aktywnie uczestniczyła w procesach rozwoju kompetencji 80-osobowej kadry kierowniczej Tesco Dystrybucja. Wdrażała m.in. modele kompetencji oraz programy rozwojowe na stanowiska kierownicze. Jako akredytowany coach (ACC) przeprowadziła ponad 450 godzin sesji coachingowych dla klientów indywidualnych oraz ponad 250 godzin dla klientów korporacyjnych. Prowadziła szkolenia dla administracji publicznej m.in. dla: Politechniki Krakowskiej, Sądu Rejonowego w Gliwicach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urządu Miasta St. Warszawy a także dla wielu firm, m.in: Arcelor, Argus, BorgWarner, Credit Suisse, HP, Impel, Kruszwica, Magneti Marelli, PARP, PKP Intercity, Polpharma, Pracuj.pl, TESCO, Volvo.

  Jaki ma styl pracy?

  • pracuje w sposób dynamiczny, bezpośredni i z dużą dawką humoru,
  • buduje z grupami partnerskie relacje będące podstawą wymiany doświadczeń,
  • mocno angażuje grupę w dyskusje stawiając liczne otwarte pytania,
  • stosuje na szkoleniach techniki coachingowe,
  • wykorzystuje gry szkoleniowe.
 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 05/07/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - komputer/laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne połączenie internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracji na szkolenie online

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949