Radzenie sobie ze stresem

 • SKRÓCONY OPIS SZKOLENIA 

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zasady, metody i narzędzia podnoszące efektywność radzenia sobie ze stresem

   

  Nazwa celu

  Kryteria rozstrzygające jego osiągnięcie

  Nabycie umiejętności zarządzania emocjami w sytuacji stresowej 

  Uczestnicy:

   

  • dokonali autodiagnozy reakcji na stres
  • poznali i potrafią wykorzystać w praktyce techniki zapobiegania i ograniczania skutków stresu
  • zapoznali się i oraz potrafią wykorzystać w praktyce metody relaksacyjne
  • wypracowali indywidualne narzędzia redukujące stres

  Nabycie umiejętności zarządzania własną energią

  Uczestnicy:

  • potrafią zdiagnozować własny potencjał energetyczny oraz najbardziej uciążliwe „pochłaniacze energii”
  • znaleźli indywidualne sposoby „ładowania akumulatorów”
  • poznali zasady „zdrowego stylu życia”

   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wstęp i kwestie organizacyjne:
   1. przedstawienie się trenera i uczestników,
   2. przedstawienie celów i agendy szkolenia,
   3. przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.
  2. Stres:
   1. stres, stresory – definicja, źródła,
   2. skutki (pozytywne i negatywne) stresu,
   3. „Strategia wpływu” – reakcja na stresory.


    Przykładowe ćwiczenia:
    - „Stres” – burza mózgów nt. skojarzeń związanych ze stresem . Uczestnicy podają skojarzenia a trener zapisuje je w 6 kategoriach (bez nazywania) następnie wspólnie budują definicję stresu. Flipchart będzie potrzebny do dalszej części szkolenia.
    - „Ściana płaczu” – uczestnicy podają wszystkie stresory z pracy i domu. Następnie odpowiadają nt. czy i w jakim stopniu mają wpływ na dany stresor.  Punkt wyjścia do dyskusji nt. 3 reakcji na stresory.

  3. Biologiczne podstawy stresu:

   1. proces reakcji stresowej,
   2. funkcjonowanie mózgu,
   3. stres biologiczny i psychologiczny,
   4. błędne koło stresu – Emocje – zachowania – konsekwencje.


    Przykładowe ćwiczenia:
    - „Rysiu” – trener w humorystyczny sposób opowiada historię Rysia – człowieka pierwotnego. Pokazując po co i w jakich sytuacjach powstał stres (biologiczny). Historia generuje salwy śmiechu. Następnie przeprowadzony jest mini wykład nt. reakcji mózgu w sytuacjach stresogennych oraz wyjaśnienie w jaki sposób działają poszczególne emocje.

  4. Radzenie sobie ze stresem:

   1. konfrontacyjny i unikowy styl radzenia sobie z problemami,
   2. techniki antystresowe i relaksacyjne,
   3. 8 O – osiem obszarów życia sprzyjających lepszemu radzeniu sobie ze stresem.


    Przykładowe ćwiczenia:
    Wykład oraz proste ćwiczenia i techniki antystresowe
    - „Moje zdjęcie” – trener prowadzi wizualizację relaksacyjną. Przekazuje informacje w jaki sposób można wykorzystywać indywidualne „zdjęcie” w sytuacji stresogennej.

  5. Podsumowanie i zakończenie szkolenia: 
   1. podsumowanie szkolenia, pytania,
   2. ankieta ewaluacyjna.

   

  OPIS METODYKI SZKOLENIA 

  80% metody praktyczne:

  • praca w podpokojach (grupach),
  • współdzielony arkusz problemowy,
  • wirtualny flipchart,
  • filmy,
  • quizy i zagadki,
  • testy – możliwość autodiagnozy postaw i zachowań ,
  • case study – możliwość analizy i rozwiązania trudnych sytuacji typowych dla specyfiki zawodowej uczestników szkolenia,
  • dyskusja moderowana – możliwość wymiany doświadczeń,
  • scenki rodzajowe on line- możliwość odegrania ról i indywidualną analizę umiejętności uczestników szkolenia,
  • gry szkoleniowe,
  • analiza nagrań i przykładów – nauka poprzez obserwację i dedukcję.

    

  20% metody teoretyczne:

  • mini wykład – przekazanie wartości teoretycznej omawianych zagadnień,
  • prezentacja – usystematyzowanie przekazywanych informacji i posiadanej wiedzy.
 • Zajęcia prowadzi Dominika Zielińska – trener kompetencji miękkich / akredytowany coach ACC. Od 2010 roku rozwija kompetencje miękkie, menadżerskie i coachingowe zarówno w czasie dedykowanych szkoleń jak i zajęć na studiach podyplomowych. Od 2010 roku współpracuje z instytucjami publicznymi w zakresie wdrażania i poprawy standardów obsługi klienta. Od 2012 roku pracuje jako konsultant i trener w projektach dot. zarządzania w sytuacjach trudnych oraz rozwoju kompetencji kadry kierowniczej w zakresie komunikacji (w szczególności komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej). W latach 2015-18 zarządzała i aktywnie uczestniczyła w procesach rozwoju kompetencji 80-osobowej kadry kierowniczej Tesco Dystrybucja. Wdrażała m.in. modele kompetencji oraz programy rozwojowe na stanowiska kierownicze. Jako akredytowany coach (ACC) przeprowadziła ponad 450 godzin sesji coachingowych dla klientów indywidualnych oraz ponad 250 godzin dla klientów korporacyjnych. Prowadziła szkolenia dla administracji publicznej m.in. dla: Politechniki Krakowskiej, Sądu Rejonowego w Gliwicach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urządu Miasta St. Warszawy a także dla wielu firm, m.in: Arcelor, Argus, BorgWarner, Credit Suisse, HP, Impel, Kruszwica, Magneti Marelli, PARP, PKP Intercity, Polpharma, Pracuj.pl, TESCO, Volvo.

  Jaki ma styl pracy?

  • pracuje w sposób dynamiczny, bezpośredni i z dużą dawką humoru,
  • buduje z grupami partnerskie relacje będące podstawą wymiany doświadczeń,
  • mocno angażuje grupę w dyskusje stawiając liczne otwarte pytania,
  • stosuje na szkoleniach techniki coachingowe,
  • wykorzystuje gry szkoleniowe.
 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 06/07/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - komputer/laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne połączenie internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracja na szkolenie online

  Warunki uczestnictwa:

  • wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu,
  • w ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia,
  • w przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta,
  • potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949