Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, w tym najnowsze zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0)

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1. Nadawanie stopnia naukowego doktora:
   1. warunki uzyskania stopnia doktora, w tym rozprawa doktorska i egzaminy,
    • postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora,
    • podmioty uprawnione do prowadzenia czynności w trakcie postępowania,
    • promotorzy i recenzenci oraz ich rola w postępowaniu,
    • uchwały kończące poszczególne etapy postępowania,
   2. rola regulacji wewnętrznych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora (regulaminy),
   3. nadanie stopnia doktora,
   4. wspólne przeprowadzanie przewodów doktorskich,
   5. rola Rady Doskonałości Naukowej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora,
   6. wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nadania stopnia doktora,
   7. sądowa kontrola przebiegu postępowania,
   8. regulacje przejściowe wynikające z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
   9. porównanie rozwiązań wynikających z ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  2. Podsumowanie szkolenia i konsultacje.

   

 • Zajęcia prowadzi Andrzej Kiebała – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji ówczesnej Filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie. Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa i postępowania podatkowego, prawa szkolnictwa wyższego, prawa cywilnego oraz autorskiego. Ekspert z zakresu prawa szkolnictwa wyższego. Były członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w pracach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży nad ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym. Autor publikacji z zakresu problematyki kariery naukowej i akademickiej.

 • Lokalizacja szkolenie on-line
  Termin 27/09/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne połączenie internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracji na szkolenie online

   

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.