Wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa – praktyczne aspekty prowadzenia nadzwyczajnych postępowań administracyjnych

 • SZKOLENIE DWUDNIOWE, REALIZOWANE W DNIACH 9 i 17 LISTOPADA 2021 r.

  PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Cechy ogólne nadzwyczajnych postępowań administracyjnych.
  2. Zbieg trybów nadzwyczajnego postępowania administracyjnego.
  3. Zbieg nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego.
  4. Problematyka wyłączania pracowników w nadzwyczajnych postępowaniach administracyjnych.
  5. Ogólna charakterystyka wznowienia postępowania administracyjnego.
  6. Przesłanki pozytywne wznowienia postępowania administracyjnego.
  7. Przesłanki negatywne – ograniczające uchylenie decyzji w trybie wznowienia postępowania administracyjnego.
  8. Inicjatywa w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego.
  9. Wymogi formalne podania o wznowienie postępowania.
  10. Właściwość organu w sprawie wznowienia postępowania.
  11. Postępowanie wznowieniowe.
  12. Wstrzymania wykonania decyzji w ramach wznowienia postępowania administracyjnego.
  13. Rozstrzygnięcia kończące wznowione postępowanie.
  14. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej – ogólna charakterystyka.
  15. Przesłanki pozytywne stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.
  16. Przesłanki negatywne stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.
  17. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności. Zasady normujące prowadzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności. Wstrzymanie wykonania decyzji objętej postępowaniem w przedmiocie stwierdzenia nieważności.
  18. Forma i typy rozstrzygnięć w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności.
  19. Istota i zakres zastosowania trybów fakultatywnych wskazanych w art. 154 i 155 Kpa.
  20. Pojęcie „nabycia prawa” na mocy decyzji administracyjnej.
  21. Zasady wzruszania decyzji tworzącej i nietworzącej prawa strony. Formy rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie art. 154 i 155 Kpa.
 • Trener: Daniel Nowicki – od ponad 20 lat zajmuje stanowiska eksperckie w administracji publicznej w obsłudze prawnej centralnych i naczelnych organów administracji państwowej. Od ponad 20 lat styka się z praktycznymi problemami zastosowania uregulowań Kpa, zarówno w ramach postępowań administracyjnych jak i postępowań sądowoadministracyjnych. Bogate doświadczenie praktyczne zdobyte w toku prowadzenia postępowań administracyjnych, reprezentowania organów przed sądami administracyjnymi, łączy z działalnością naukową i dydaktyczną na wyższych uczelniach. Ukończył pisanie rozprawy doktorskiej z zakresu postępowania administracyjnego Jest autorem artykułów naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, administracyjnego prawa materialnego oraz ustrojowego, a także publicznego prawa gospodarczego. Posiada bardzo bogate doświadczenie szkoleniowe. Prowadził szkolenia z zakresu administracyjnego prawa ustrojowego i procesowego oraz dostępu do informacji publicznej m.in. w ramach służby przygotowawczej do Służby Cywilnej, pracowników samorządów terytorialnych, a także pracowników administracji rządowej.

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 09/11/2021 – 17/11/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy
  - stabilne łącze internetowe

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracji na szkolenie online


  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

    

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.