Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1. Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością na uczelniach – podstawy prawne:
   1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych,
   3. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   4. konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
   5. standardowe Zasady Wyrównywania Szans osób niepełnosprawnych. Rezolucja 48/96 Organizacja Narodów Zjednoczonych,
   6. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
    • prawa i obowiązki studentów i doktorantów,
    • obowiązki uczelni wyższych wobec studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.
  2. Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery  w procesie kształcenia:
   1. bariery techniczno – organizacyjne,
   2. bariery społeczno – mentalne,
   3. indywidualne bariery personalne,
   4. bariery dydaktyczne:
    • bariery dydaktyczne studentów z niepełnosprawnością ruchową,
    • bariery dydaktyczne studentów z dysfunkcjami wzroku,
    • bariery dydaktyczne studentów z dysfunkcjami słuchu,
    • bariery dydaktyczne studentów z niepełnosprawnością psychiczną,
    • bariery dydaktyczne studentów z dysleksją,
    • bariery studentów chorych przewlekle.
  3. Tworzenie długofalowej strategii uczelni w zakresie modelu kształcenia studentów i doktorantów  z niepełnosprawnością.
  4. Dotacje na zadania związane ze stwarzaniem warunków kształcenia dla OzN.
  5. Erasmus+, a studenci z niepełnosprawnościami.
  6. Inne programy wspierające poza sektorem szkolnictwa wyższego:
   1. realizowane instytucjonalnie,
   2. przykłady projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.
 • Zajęcia prowadzi Jolanta Anna Urbańska – pedagog, trener od 8 lat prowadzący szkolenia i warsztaty z zakresu profesjonalnej obsługi klienta z niepełnosprawnością. Na co dzień pracuje jako koordynator projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnością oraz konsultant merytoryczny w procesie opracowania standardów kształtowania miejskiej przestrzeni publicznej pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiada doświadczenie w edukacji wszystkich grup wiekowych począwszy od dzieci poprzez młodzież, po osoby dorosłe. Jako szkoleniowiec współpracowała z klientami biznesowymi, urzędami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi, budując program szkoleniowo – warsztatowy w oparciu o realną perspektywę funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością, którą jest od urodzenia.

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 20/09/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne połączenie internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracji na szkolenie online

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.