Proces rekrutacji na studia w świetle przepisów

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wiadomości wstępne:
   1. podstawy prawne procesu rekrutacji na studia,
   2. podstawowe definicje.
  2. Zasady i warunki rekrutacji – możliwości i wymagania:
   1. zmiany w systemie oświaty a zmiany warunków rekrutacji na studia,
   2. termin, sposób określania warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji,
   3. termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.
  3. Przyjęcie na studia:
   1. przez rekrutację:
    • warunki rekrutacji, z uwzględnieniem różnych podstaw przyjęć na studia,
    • zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego,
    • możliwość przeprowadzania dodatkowych egzaminów wstępnych;
   2. poprzez potwierdzenie efektów uczenia się:
    • wymogi prawne i ograniczenia;
   3. na podstawie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej,
    • podstawy prawne i tryb postępowania, status, wymagana dokumentacja;
  4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia:
   1. dokumenty związane z przyjęciem na studia:
    • oczekiwane od kandydata,
    • stanowiące podstawę przyjęcia na studia.
  5. RODO w procesie rekrutacji.
  6. Rekrutacja kandydatów z niepełnosprawnością.
  7. Zasady rekrutacji na studia cudzoziemców:
   1. warunki rekrutacji, z uwzględnieniem różnych podstaw przyjęć na studia,
   2. tryb rekrutacji,
   3. organy prowadzące postępowanie w sprawie przyjęcia na studia,
   4. procedura przyjęcia na studia,
  8. Opłaty rekrutacyjne.
  9. Warunki ustalania, obniżania i zwalniania z opłaty rekrutacyjnej oraz zasady zwrotu ww. opłaty.
  10. Obowiązki sprawozdawcze uczelni w zakresie rekrutacji.
 • Grażyna Maszniew - absolwentka Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej  Uniwersytetu Śląskiego, od 20 lat pracuje na Politechnice Śląskiej w dziale spraw studenckich i kształcenia. Od 15 lat pełni funkcję kierownika działu a obecnie po zmianach strukturalnych  Centrum Obsługi Studiów obejmującego wszystkie sekcje obsługi studentów i doktorantów w tym  Biura Obsługi Studentów.

  Od początku uczestniczy w tworzeniu dokumentacji i systemu zapewnienia jakości kształcenia na Politechnice Śląskiej, jest członkiem rady jakości kształcenia na uczelni oraz uczelnianym audytorem jakości kształcenia.

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 27/09/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy
  - stabilne łącze internetowe

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracji na szkolenie online

   

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.