Asertywność. Kształtowanie postawy asertywnej w relacjach ze studentami oraz współpracownikami

 • SKRÓCONY OPIS SZKOLENIA 
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zasady, metody i narzędzia podnoszące jakość i efektywność prowadzonych przez nich działań w  zakresie obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy asertywnej w relacjach z klientem.

  Nazwa celu

  Kryteria rozstrzygające osiągnięcie celu – korzyści dla uczestnika

  Przekazanie wiedzy nt. uwarunkować psychologicznych
  w relacjach interpersonalnych

  Uczestnicy:

  • znają różne postawy wobec współpracowników i klientów
  • znają wpływ stereotypów na kształtowanie postaw wobec innych

  Rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji w sytuacjach konfliktowych

  Uczestnicy:

  • są świadomi znaczenia poprawnej komunikacji oraz jej wpływu na wizerunek i funkcjonowanie organizacji
  • znają różnice pomiędzy postawą asertywną a bierną i agresywną
  • rozumieją determinanty asertywnej komunikacji 
  • są świadomi własnego potencjału rozwojowego

  Rozwijanie umiejętności wykorzystania narzędzi asertywnej komunikacji

  Uczestnicy:

  • potrafią dokonać konstruktywnej oceny i krytyki oraz zakomunikować ją
  • znają techniki asertywnej komunikacji w tym odmowy i wyznaczania granic


  PROGRAM

  1. Wstęp i kwestie organizacyjne:
   1. przedstawienie celów szkolenia oraz Trenera,

   2. zebranie oczekiwań uczestników,

   3. spisanie kontraktu oraz omówienie kwestii organizacyjnych.

  2. Asertywność w relacjach z innymi:
   1. asertywność – definicja, uwarunkowania, postawy nieasertywne i ich źródła,

   2. postawy wobec innych (żaba i księżkniczka),

   3. asertywna komunikacja,

   4. czego nie robić – najczęstsze błędy w komunikacji i sposoby ich unikania.

    Przykładowe ćwiczenia:

    • mini wykład nt. teorii komunikacji,
    • dyskusja moderowana – mająca na celu wskazanie najpopularniejszych błędów popełnianych w sytuacji informacji zwrotnej, oceny i krytyki oraz wypracowanie lepszych form komunikatów,
    • ćwiczenie „Jak powiedzieć to inaczej”- uczestnicy przekształcają realne agresywne lub bierne wypowiedzi urzędników na asertywne.

      

  3. Trening asertywności:

   1. pewność siebie a asertywność,
   2. autodiagnoza postawy asertywnej,
   3. techniki asertywne – ładne NIE,  zdarta płyta.


    Przykładowe ćwiczenia:

    • test – postawa asertywna,
    • ćwiczenie „Ładne NIE” – jak powiedzieć NIE bez nie – kluczowa umiejętność asertywnej odmowy,
  4. Podsumowanie:
   1. podsumowanie szkolenia, pytania,
   2. odwołanie do oczekiwań.

     

  OPIS METODYKI SZKOLENIA 

  80% metody praktyczne:

  • ćwiczenia w parach i grupach – możliwość efektywnej pracy w oparciu o własne doświadczenia zawodowe, efekt synergii,
  • testy – możliwość autodiagnozy postaw i zachowań,
  • samodzielne projektowanie i wykorzystywanie narzędzi,
  • case study – możliwość analizy i rozwiązania trudnych sytuacji typowych dla specyfiki zawodowej uczestników szkolenia,
  • dyskusja moderowana – możliwość wymiany doświadczeń,
  • scenki rodzajowe- możliwość odegrania ról i indywidualną analizę umiejętności uczestników szkolenia,
  • praca z kamerą – możliwość dokonania samooceny i otrzymania informacji zwrotnej od trenera i innych uczestników,
  • analiza nagrań i przykładów – nauka poprzez obserwację i dedukcję.

  20% metody teoretyczne:

  • mini wykład – przekazanie wartości teoretycznej omawianych zagadnień,
  • prezentacja – usystematyzowanie przekazywanych informacji i posiadanej wiedzy.
 • Zajęcia prowadzi Dominika Zielińska – trener kompetencji miękkich / akredytowany coach ACC. Od 2010 roku rozwija kompetencje miękkie, menadżerskie i coachingowe zarówno w czasie dedykowanych szkoleń jak i zajęć na studiach podyplomowych. Od 2010 roku współpracuje z instytucjami publicznymi w zakresie wdrażania i poprawy standardów obsługi klienta. Od 2012 roku pracuje jako konsultant i trener w projektach dot. zarządzania w sytuacjach trudnych oraz rozwoju kompetencji kadry kierowniczej w zakresie komunikacji (w szczególności komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej). W latach 2015-18 zarządzała i aktywnie uczestniczyła w procesach rozwoju kompetencji 80-osobowej kadry kierowniczej Tesco Dystrybucja. Wdrażała m.in. modele kompetencji oraz programy rozwojowe na stanowiska kierownicze. Jako akredytowany coach (ACC) przeprowadziła ponad 450 godzin sesji coachingowych dla klientów indywidualnych oraz ponad 250 godzin dla klientów korporacyjnych. Prowadziła szkolenia dla administracji publicznej m.in. dla: Politechniki Krakowskiej, Sądu Rejonowego w Gliwicach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urządu Miasta St. Warszawy a także dla wielu firm, m.in: Arcelor, Argus, BorgWarner, Credit Suisse, HP, Impel, Kruszwica, Magneti Marelli, PARP, PKP Intercity, Polpharma, Pracuj.pl, TESCO, Volvo.

  Jaki ma styl pracy?

  • pracuje w sposób dynamiczny, bezpośredni i z dużą dawką humoru,
  • buduje z grupami partnerskie relacje będące podstawą wymiany doświadczeń,
  • mocno angażuje grupę w dyskusje stawiając liczne otwarte pytania,
  • stosuje na szkoleniach techniki coachingowe,
  • wykorzystuje gry szkoleniowe.
 • Lokalizacja online
  Termin 22/09/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - komputer/laptop/tablet/telefon komórkowy
  - stabilne połączenie internetowe

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracja na szkolenie online


  Warunki uczestnictwa:

  • wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu,
  • w ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia,
  • w przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta,
  • potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma, 
  • numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949