Stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w uczelni z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych. Skreślenie z listy studentów

 • Szkolenie w praktyczny sposób przygotowuje uczestników do wydawania prawidłowych decyzji i rozstrzygnięć w sprawach studenckich. W ramach szkolenia omówiona zostanie ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
  Na przykładzie praktycznych zadań przeanalizowane zostaną wszystkie rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w sprawach studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów.
  Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych związane z omawianą problematyką.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wstęp.
  2. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych i wynikające z niej zmiany ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Postępowania prowadzone przez organy uczelni w świetle ustawy 2.0. – decyzje administracyjne i inne rozstrzygnięcia.
  4. Wybrane instytucje postępowania administracyjnego z uwzględnieniem możliwości prowadzenia spraw elektronicznie:
   1. wszczęcie postępowania,
   2. podania, wnioski, wezwania,
   3. terminy i doręczenia,
   4. postępowanie wyjaśniające.
  5. Decyzje i rozstrzygnięcia wydawane w indywidualnych sprawach studentów:
   1. rekrutacja na studia,
   2. skreślenie z listy studentów,
   3. przeniesienie z innej uczelni,
   4. wznowienie studiów,
   5. zwolnienie z opłat za studia,
   6. sprawy stypendialne,
   7. stwierdzenie nieważności dyplomu,
   8. wznowienie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego,
   9. rozstrzygnięcia związane z przebiegiem studiów,
  6. Postępowanie odwoławcze przed organami uczelni.
  7. Sądowa kontrola decyzji w sprawach studenckich.
  8. Rozwiązywanie zadań praktycznych.
  9. Konsultacje indywidualne.
 • Piotr Szumliński – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni. Ekspert z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia, przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz postępowań awansowych. Od ponad 10 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla uczelni w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.

 • Lokalizacja szkolenie on-line
  Termin 23/09/2021 – 24/09/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 950 PLN netto, 1168.50 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy
  - stabilne łącze internetowe

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Rejestracja na szkolenie online

   

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.