Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich w świetle najnowszych zmian

 • Szkolenie przygotowuje do praktycznego stosowania procedury administracyjnej w uczelni, w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2019 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktami prawnymi związanymi z zapobieganiem COVID-19. 

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zmiany w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – czy nadal stosujemy k.p.a. odpowiednio?
  2. Postępowanie administracyjne w uczelni z uwzględnieniem czasowych regulacji związanych z zapobieganiem COVID-19:
   1. podania, pisma, decyzje – jak wydawać i doręczać?
   2. terminy w postępowaniu,
   3. wykonalność decyzji administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem skreślenia z listy studentów.
  3. Postępowanie odwoławcze w uczelni – wniosek a ponowne rozpatrzenie sprawy a odwołanie.
  4. Sądowa kontrola decyzji wydawanych w sprawach studenckich i doktoranckich.
  5. Decyzje administracyjne wydawane w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów (szkoły doktorskie i dotychczasowe studia doktoranckie):
   1. rekrutacja, przeniesienie, wznowienie studiów,
   2. skreślenie z listy studentów,
   3. zwolnienie z opłat za studia,
   4. sprawy stypendialne,
   5. decyzje związane z tytułami zawodowymi.
  6. Rozstrzygnięcia związane z przebiegiem kształcenia.
  7. Rozwiązywanie zadań praktycznych.
 • Zajęcia prowadzi Piotr Szumliński – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni. Ekspert z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia, przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz postępowań awansowych. Od ponad 10 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla uczelni w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.

 • Lokalizacja szkolenie on-line
  Termin 18/11/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy
  - stabilne łącze internetowe

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Rejestracja na szkolenie online

   

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.