Teczka akt osobowych studenta i elektroniczny obieg dokumentacji związanej z przebiegiem studiów

 • UWAGA: szkolenie uwzględnia wybrane przepisy:

  • ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
  • ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021,
  • regulacje prawne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (m.in. ustaw wprowadzających kolejne tarcze antykryzysowe).

  Na szkoleniu będą poruszane problemy i wyzwania związane z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w związku z ograniczeniem funkcjonowania uczelni z uwagi na COVID-19 w szczególności możliwość prowadzenia dokumentacji w sposób elektroniczny. Omówione zostaną postaci dokumentów (papierowa i elektroniczna), sposoby uwierzytelniania oraz ich doręczania
  i przechowywania.

   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wiadomości wstępne:
   1. podstawowe akty prawne,
   2. sygnalizacja najnowszych zmian – ustawa o doręczeniach elektronicznych w uczelniach,
   3. dokumentacja przebiegu studiów – zasady ogólne,
   4. prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej – E-teczka.
  2. Załatwianie spraw studenckich w czasie epidemii (w szczególności prowadzenie spraw elektronicznie):
   1. rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w sprawach studenckich i ich wpływ na sposób prowadzenia spraw,
   2. zmiany wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych,
   3. podania i wnioski,
   4. decyzje i rozstrzygnięcia (jak wydawać, podpisywać i doręczać)
   5. przechowywanie dokumentacji – czyli co umieszczać w teczce?
  3. Teczka akt osobowych studenta – możliwość prowadzenia dokumentacji elektronicznej:
   1. dokumenty związane z przyjęciem na studia,
   2. dokumenty związane z rozpoczęciem studiów,
   3. dokumenty dotyczące przebiegu studiów, w szczególności karty okresowych osiągnięć,
   4. dokumenty związane z ukończeniem studiów.
  4. Podsumowanie i dyskusja.
 • Zajęcia prowadzi r. pr. Piotr Szumliński – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni. Ekspert z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia, przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz postępowań awansowych. Od ponad 10 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla uczelni w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 07/10/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne połączenie internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracji na szkolenie online

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.